Die volgende ondersteuningsdienste word tans aangebied:

 • Arbeidsterapie
  Me Mariëtte Saayman 084 504 3497
 • Taal-/Spraakterapie
  Me Danita Meiring 082 376 1618
 • Spelterapie
  Dr Helga Steyn 084 695 9252
  Stuur asseblief ‘n WhatsApp om afspraak te maak
 • Berading
  Me Suzanne Piater 012 664 5798/9

Reëlings tov berading word deur  Me Jansen getref by dpo@louisleipoldt.co.za

Leipie Omgee – kontak Charmaine Barnard by wiskunde@louisleipoldt.co.za

Boelie Gedrag

Die belangrikheid van reëls

Goeie vriendskappe

Vriende

Leierseienskappe

Rol van die berader, sielkundige, psigiater

Kuberboelie

Die volgende ondersteuningsdienste word tans aangebied:

 • Arbeidsterapie Me Mariëtte Saayman     084 504 3497
 • Taal-/Spraakterapie Me Danita Meiring 082 376 1618 Stuur asseblief ‘n WhatsApp om afspraak te maak
 • Spelterapie Dr Helga Steyn 084 695 9252
 • Berading Me Suzanne Piater 083 306 5518

Reëlings tov berading word deur  Me Jansen getref by dpo@louisleipoldt.co.za

Leipie Omgee – kontak Charmaine Barnard by wiskunde@louisleipoldt.co.za