Skooladres en Besonderhede

Posadres: Posbus 14022
Lyttelton
0140
Straatadres: h/v Langebrink en Pretoriuslaan
Lyttelton
0157
Telefoonnommer: 012 664-5798 / 9
Faksnommer: 012 664-2155
Bankbesonderhede: ABSA Lyttelton – Tjekrekening
Rek No: 600510118 Takkode: 632005
Verwysing: Familiekode of beskrywing

Kontak Persone

(Die skakel om persone te kontak is onder aan hierdie lys en is direk aan die persone se skool epos gekoppel.)

Naam: Mnr. P.  Ferreira – Skoolhoof
Navrae ivm: Aansoeke en CV’s, Personeel, skoolsake waar personeel betrokke is. Klagtes, gelukwense, positiewe kommentaar en aanbevelings, Nuwe leerders, Dissipline Graad 5-7, Studente, Veldskool, Leiers, Gholfdag, Kermis, Bou projekte/ Terrein, Skoolkalender en besprekings van datums

Naam: Mev.  A.  Jordaan – Adjunkhoof
Navrae ivm: Akademie Gr 4-5, Wiskunde , Engels en Sosiale Wetenskap Gr 4-7, Oueraande Gr 4-7, Eksamenrooster Gr 4-7, Assesseringsbeplanning (Kwartaalliks) Gr 4-7, Lys van benodighede Gr 4-7, Rapporte Gr4-5, Merietefunksie Gr 4-5, Suid-Kaap toer Gr 4, Natuurwetenskap Gr 4

Mev. A. van Rensburg
Navrae ivm: Webblad, Buite –afrigters: kontrakte, fasiliteite en tye, Reklame en borge, Adverteeropsies, Foto’s en beeldmateriaal, Inligtingsboekie/skryfbehoeftelys, Nuusbrief en toekennings in die saal, Skoolblad – Ramkietjie, Geskiedenis van die skool / oudleerders/oudpersoneel, Voortrekkers

Naam: Beheerliggaam
Navrae ivm: Alle navrae  rakende die beheerliggaam

Naam: Me. J. van Niekerk
Navrae ivm: Nuusbrief, Algemene navrae en skooladministrasie

Naam: Mev.  L.  Botes
Navrae ivm: Finansies, rekeningstate en debiteure.

Naam: Mev.  H.  Roos
Navrae ivm: Finansies, debiteure en krediteure.

Naam: Mev. A. van Niekerk
Alle navrae ivm inskrywings van leerders, Alle navrae ivm die hoof se dagboek.

Naam: Mev. S. Fourie
Navrae ivm: Algemene navrae – skooltye, afwesighede, funksies, vergaderings, registerklasse

Naam: Mev. C.  Jansen
Navrae ivm: Onderrig Musiek Gr 4-7, Aanmeldings by Maatskaplike Dienste, Skakeling en verwysing na terapeute/beraders/medici, SBST koordineerder, Plasing van leerders, Verwysings na spesiale skole, Kinderbeskermingsweek, Woodverrykingsklasse (Afr en Eng) Gr 6 & 7.

Naam: Mnr. J.  Jansen van Nieuwenhuizen
Navrae ivm: Akademie Gr 6-7, Afrikaans Gr 4-7, Lewensvaardigheid Gr 4-6, NW en Tegnologie Gr 4-7, Lewensoriëntering Gr 7, Tegnologie Gr 7, Akademie Gr 6-7, Rapporte Gr  6 – 7, Merietefunksie Gr 6-7

Naam: Mev.  M. Nel
Navrae ivm: Enige sport aangeleenthede, datums, sportdrag

Naam: Mnr. J. Opperman
Navrae ivm: Dissipline hoof, Negatiewe en positiewe aanmeldings – leerders, Rekenaarvaardighede Gr 1-7

Naam: Mev. G. Schoeman
Navrae ivm: Akademie Gr 4-7 in Wiskunde, Wetenskap en Tegnologie. Akademiese almanak Gr 4-7. Gr 4-7 RO klasse. Leiers. Veldskool. Merietefunksie Gr 4-7.

Gebruik asb. hierdie skakel om te verseker dat ons u op die vinnigste en mees effektiewe wyse van hulp kan wees.

 

Laerskool Louis Leipoldt