h/v Langebrink & Pretoriuslaan
Lyttelton, 0157

Posbus 14022, Lyttelton, 0140

ABSA Lyttelton – Tjekrekening
Takkode: 632005
Rek No: 600510118
Verwysing: Familiekode of beskrywing

 

Naam: Mnr P.  Ferreira – Skoolhoof
E-pos adres: hoof@louisleipoldt.co.za

Naam: C Jansen – Opvoedkundige Leiding
E-pos adres: dpo@louisleipoldt.co.za

Naam: A van Aswegen – Grondslagfase gr 2&3
E-pos adres: anine.sagtebal@louisleipoldt.co.za

Naam: G Schoeman – Intersenfase gr 6&7
E-pos adres: dpw@louisleipoldt.co.za

Naam:  M Nel – Hoof van Sport
E-pos adres: sport@louisleipoldt.co.za

Naam: J Opperman – Hoof van Dissipline
E-pos adres: dpi@louisleipoldt.co.za

Naam:  A Jordaan – Adjunkhoof
E-pos adres: adjunk@louisleipoldt.co.za

Naam: A Coetzee – Grondslagfase gr RR,R&1
E-pos adres: dpg@louisleipoldt.co.za

Naam: J Opperman – Intermediêre fase gr 4&5
E-pos adres: dpi@louisleipoldt.co.za

Naam: J Jansen van Niewenhuizen – Logistiek
E-pos adres: dps@louisleipoldt.co.za

Naam:  M Strydom – Hoof van Kultuur
E-pos adres: madeleinestrydom@louisleipoldt.co.za
Naam:  S van der Merwe – Hoof van Bemarking 
E-pos adres: sarie.3v@louisleipoldt.co.za

Laerskool Louis Leipoldt