Kontak Ons

Skooladres en Besonderhede

Adres

h/v Langebrink & Pretoriuslaan

Lyttelton

0157

 

Posbus 14022

Lyttelton

0140

Kontak Nommers

Bankbesonderhede

ABSA Lyttelton – Tjekrekening
Rek No: 600510118 Takkode: 632005
Verwysing: Familiekode of beskrywing

Kontak Persone

Naam: Mnr. P.  Ferreira – Skoolhoof
Navrae ivm: Aansoeke en CV’s, Personeel, skoolsake waar personeel betrokke is. Klagtes, gelukwense, positiewe kommentaar en aanbevelings, Nuwe leerders, Dissipline Graad 5-7, Studente, Veldskool, Leiers, Gholfdag, Kermis, Bou projekte/ Terrein, Skoolkalender en besprekings van datums

Mev. A. van Rensburg
Navrae ivm: Webblad, Buite –afrigters: kontrakte, fasiliteite en tye, Reklame en borge, Adverteeropsies, Foto’s en beeldmateriaal, Inligtingsboekie/skryfbehoeftelys, Nuusbrief en toekennings in die saal, Skoolblad – Ramkietjie, Geskiedenis van die skool / oudleerders/oudpersoneel, Voortrekkers

Naam: Mnr. J.  Jansen van Nieuwenhuizen
Navrae ivm: Akademie Gr 6-7, Afrikaans Gr 4-7, Lewensvaardigheid Gr 4-6, NW en Tegnologie Gr 4-7, Lewensoriëntering Gr 7, Tegnologie Gr 7, Akademie Gr 6-7, Rapporte Gr  6 – 7, Merietefunksie Gr 6-7

Naam: Mnr. J. Opperman
Navrae ivm: Dissipline hoof, Negatiewe en positiewe aanmeldings – leerders, Rekenaarvaardighede Gr 1-7

Naam: Me. J. van Niekerk
Navrae ivm: Nuusbrief, Algemene navrae en skooladministrasie

Naam: Mev. A. van Niekerk
Alle navrae ivm inskrywings van leerders, Alle navrae ivm die hoof se dagboek.

Naam: Mev. S. Fourie
Navrae ivm: Algemene navrae – skooltye, afwesighede, funksies, vergaderings, registerklasse

Naam: Mev.  A.  Jordaan – Adjunkhoof
Navrae ivm: Akademie Gr 4-5, Wiskunde , Engels en Sosiale Wetenskap Gr 4-7, Oueraande Gr 4-7, Eksamenrooster Gr 4-7, Assesseringsbeplanning (Kwartaalliks) Gr 4-7, Lys van benodighede Gr 4-7, Rapporte Gr4-5, Merietefunksie Gr 4-5, Suid-Kaap toer Gr 4, Natuurwetenskap Gr 4

Naam: Mev. C.  Jansen
Navrae ivm: Onderrig Musiek Gr 4-7, Aanmeldings by Maatskaplike Dienste, Skakeling en verwysing na terapeute/beraders/medici, SBST koordineerder, Plasing van leerders, Verwysings na spesiale skole, Kinderbeskermingsweek, Woodverrykingsklasse (Afr en Eng) Gr 6 & 7

Naam: Mev.  M. Nel
Navrae ivm: Enige sport aangeleenthede, datums, sportdrag

Naam: Mev. G. Schoeman
Navrae ivm: Akademie Gr 4-7 in Wiskunde, Wetenskap en Tegnologie. Akademiese Kalender Gr 4-7. Gr 4-7 RO klasse. Leiers. Veldskool. Merietefunksie Gr 4-7.

Naam: Beheerliggaam
Navrae ivm: Alle navrae  rakende die beheerliggaam

Naam: Mev.  H.  Roos
Navrae ivm: Finansies, debiteure en krediteure.

Naam: Mev C Barnard
Navrae ivm: Finansies, rekeningstate en debiteure.