Naskole om die skool

Carpe Diem Daphne 082 336 6522 Pretoriuslaan carpediemnaskool@gmail.com
In Loco Parentus Agenita (012) 644 1204
084 506 8588
083 417 2425
Selbornelaan inloco@mweb.co.za
Houtkruis Marietjie 082 799 5127 Burgerlaan houtkruis@8ta.com
Huis Monica Monica 082 410 7910 Monumentlaan monicaskool@gmail.com
Siembamba Marthie (012) 664 5313
082 335 3803
van Riebeecklaan marthie@siembamba.co.za
Sproetjies & Goedjies Joan 082 469 7286 Leonie straat smithjoan10@gmail.com
Skooltyd Vedette 072 606 8738 h/v Burger & Stasie Laan
NaskoolPret Naskoolsentrum Giona 083 611 8514 102 Monument Laan giona@kleuterpret.co.za
Thrive Marlize 083 417 2425 Selbourne laan marlize@thrivepreschools.co.za
Bia Bee 012 664 2570
072 409 4262
h/v Berryl & Amkor strate