Dokumente

Bank Besonderhede

ABSA Lyttelton –
Tjekrekening Rek No: 600510118
Takkode: 632005
Verwysing: Familiekode of beskrywing

Skryfbehoeftelyste

10/10 skryfbehoeftewinkel verskaf die pakket teen ‘n spesiale prys aan die ouers.  Indien items apart aangekoop word, sal dit duurder uitwerk.  Die graad 1 personeel verkies dat alle leerlinge die inhoud van die pakket het om hulle graad 1 jaar aan te pak.  Die hele inhoud van die pakket word deur die jaar gebruik.  Die items moet duidelik gemerk word. Die  personeel hou die items veilig en gee dit aan die leerling sodra hy/sy dit benodig, sodat dit gebruik kan word gedurende die jaar.

Nuusbrief Argiewe

Makro

Kry asb u Makro kaart en/of koppel jou kaart aan Ls Louis Leipoldt. Kliek hier vir die aansoekvorm.

MySchool

Kry asb u MySchool kaart en koppel dit aan Ls Louis Leipoldt!

Toys R Us MySchool