Mnr D Durie

Mnr D Durie

Voorsitter

Mnr C Myburgh

Mnr C Myburgh

Onder Voorsitter

Me E Olivier

Me E Olivier

Sekretaresse & Klere

Me S Taljaard

Me S Taljaard

Tesourier

Me L Lake-Roode

Me L Lake-Roode

Sport & Kultuur

Me L Strydom

Me L Strydom

Bemarking

Mnr P Ferreira

Hoof

Me A Jordaan

Add Lid

Me A Coetzee

Add Lid

Me H Roos

Add Lid

Mr J Opperman

Add Lid

Ouer-Onderwysersvereniging (OOV)

 

Die Ouer-Onderwysersvereniging (OOV) is ‘n komitee van ouers wat ‘n ondersteunende rol bied vir die skool.  Verantwoordelikhede sluit onder meer in:
* hulp met verkope van eet- en drinkgoed  tydens sportbyeenkomste.
* ondersteuningsnetwerk vir ouers in Graadverband.

Ouers word aangemoedig om in te skakel by hierdie baie entoesiastiese en dinamiese groep ouers waar ‘n besondere gesindheid van samewerking tot voordeel van ons kinders heers.

Kontak gerus vir Hardus Steyn [083 388 5012] of Annelize Piepmeyer [082 811 9145] om betrokke te raak.

Ondersteunershemde by Leipie Hypie bestel kan word. Sien Leipie Hypie besonderhede hier.

Ouer Onderwysers Vereniging bestuur

Ouer-Onderwysersvereniging (OOV) Komitee 2018

Kezanne Conradie [Graad 7], Annelize Piepmeyer [Sekretaresse], Nadia Postma [Graad 6]

Linda du Toit [Graad 3], Yolanda Senekal [Graad 5], Ingrid Kielblock [Graad 1], Tronel Joubert [Aankope], Christelle Lotz [Graad 4]

Barend Kriel [Tegniese Ondersteuning], Hardus Steyn [Voorsitter], Liesl Kok [Graad 2]

Verbeteringe: Skoolterrein

 • Tennisbaanmuur – Een van die probleemareas wat ons verlede jaar geïdentifiseer het by ons sportterrein was die gedeelte tussen die tennisbane en die sportveld. Die skuins klipwal was onprakties, onveilig en ‘n seeroog. Die Beheerliggaam het besluit om ‘n sterk muur aan te bring wat ‘n dubbeldoel sou dien: ‘n stutmuur om die agterkant van die ou pawiljoen te versterk asook ‘n oefenmuur te skep vir die 2 betrokke tennisbane. Die voorkant is ook daarna geplavei en omskep in ‘n sitarea / besigtigingarea vir die ouers tydens sportgeleenthede – ouers word uitgenooi om die area te benut tydens byeenkomste met gazebo’s, kampstoele en selfs gasbraaiers. Die houtpaaltjies aan die voorkant was ook baie oud en is verwyder om meer spasie te skep. Ons het ook die skadunet-afdakke wat verlede jaar deur wind beskadig is versterk met twee stutpale aan die voorkant, hopelik sal dit nou funksioneel bly.
 • Pawiljoene – Terselfde tyd  is ook besluit om al die ou pawiljoene langs die  sportveld te verbeter deur dit ook nuut te laat plavei en die voorkante te verf om meer eenvormigheid te skep. Ons kyk ook verder na die proses om die hoofpawiljoen se houtsitplekke te vervang in die nabye toekoms.
 • Rugbyveld / Sportveld – Mnr. Ferreira en die manspersoneel het ‘n studie gemaak van al ons moontlike opsies om die sportveld meer optimum te benut. U sal bewus wees dat die druk van te veel sportspanne vir een beskikbare veld ons afrigting en sportgeleenthede bemoeilik het. Verskeie ander skole is besoek en daar is besluit dat die rugbyveld se uitleg verander gaan word deur 2 velde oor die breedte in te pas. Die spasie was meer as genoeg en het voldoen aan die minimum vereistes van die Noord-Gauteng Rugby Unie asook Boksmart. Die veranderde uitleg was die afgelope paar rugbywedstyde met groot sukses aangebied. Die nuwe velduitleg sal ons bestuur van spanoefeninge tydens afrigting ook vergemaklik veral met ons junior spanne wat tot 3 spanne het. Die nuwe verwyderbare pale kan afgehaal word om ander sportsoorte te akkommodeer buite seisoen.
 • Verspringputte – Die ou verspringputte moes verwyder word om die nuwe velduitleg te akkommodeer en gaan oorgebou word. Dit sal langs die heining aan die krieketnette se gedeelte plaasvind sodat ons reeds teen die einde van die jaar kan begin oefen vir die nuwe atletiekseisoen op hande.
 • Heining in Pretoriuslaan – Na vele onsuksesvolle probeerslae wag ons steeds op reaksie vanaf Tshwane munisipaliteit om herstelwerk aan die verspoelde sypaadjie en heining aan te bring. Die skool is nie by magte om dit te herstel nie en moet ons ongelukkig deur hierdie langsame proses gaan om die te herstel.
 • Graad R Ingang – Ons ingang by die Graad R hek was oud en ook nie meer voldoende nie, dit moes dringende aandag geniet. Die groot boom langsaan het die muur en trappe opgelig en was nie net ‘n gevaar nie, maar ook onooglik. Tydens die herstelproses is daar ook twee mure aangebou om die ingang van ‘n nuwe aansig te voorsien en blombakke vir versiering te verskaf.
 • Nuwe klasse – Louis Leipoldt is die afgelope paar jaar geseënd met sterk postiewe groei van leerlinggetalle. Dit hou egter verdere uitdagings in vir ons bestuur van voldoende klasse. As gevolg van ons beperkte terreinspasie was die Beheerliggaam genoodsaak om 3 nuwe klasse aan te bring op die vierkant om aan ons personeel die nodige onderriglokale te voorsien.
 • Tennisbane – Die tennisbane, wat ook dien as netbalbane, gaan oor die wintervakansie verder herstel word. Die omheining, pale en die netpale is nie meer voldoende nie. Ons beoog om dit reeds te voltooi sodat ons tennisprogram voluit kan voortgaan met mooi nuwe omheings in die derde kwartaal. Die baanoppervalkte is tans nog voldoende en sal eers oor ‘n jaar of twee weer as ‘n projek oorweeg word.
 • Graad R huisies – Mev Louw is besig met ‘n nuwe projek om aan die Graad R klasse splinternuwe speelhuisies te bou. Dit word beplan om langs die palisade op die netbalbane opgerig te word en gaan moontlik ook tydens ons wintervakansie aangepak word.
 • Voetganger sypaadjie – Dis al ‘n geruime tyd dat die Beheerligaam oorweeg om die kinders se staproetes op die voorste parkerings buite die skool te verbeter. Op hierdie stadium gaan daar gepoog word om die spasies tussen die parkering en die palisade heinings met plaveisel te vervang sodat kinders veiliger en gemakliker na die skoolingange kan beweeg.
 • Krieketnette – As volgende projekte oorweeg ons tans om die krieketnette te verbeter. Ons benodig meer as die huidige twee nette om al ons spanne voldoende te laat oefen. Daar word gewag op die munisipaliteit se finale goedkeuring om die palisade langs ons huidige nette met ‘n paar meter uit te skuif. Dit behoort ons toe te laat om die grondverskuiwing te doen en dan ‘n derde net aan te bring. Daar word verder gekyk na die ou ongebruikte area agter die krieketnette wat ‘n moontlike ekstra 3 korter nette aan ons kan besorg vir draaiboulers asook om ‘n boulmasjien in te span.
 • Onderwyserparkering – Laastens moet daar gekyk word na die beskikbare parkering vir ons onderwysers op die skoolterrein. Daar is ‘n tekort aan voldoende parkering en Mnr Pieter oorweeg om van die grasperk en tuinspasie langs die hoofingang te omskep in ‘n netjiese parkering wat ook sal dien as sitplekke na skool vir kinders wat op hulle ouers wag.

Dankie vir al die ouers se geduld en waardevolle bydraes om die bogenoemde vir ons kinders moontlik te maak!