Skaak is ‘n sport wat jou help om jou konsentrasie te ontwikkel en jou denkvlakke te verbeter. Omdat dit nie afhanklik van ouderdom of aftrede is nie, word hierdie sport deur die hele jaar deur mense van alle ouderdomme gespeel. Waarom is dit voordelig om skaak te speel en watter voordele hou dit in vir diegene wat dit beoefen?

  1. Sosialisering

Hierdie sport vereis dat jy altyd teen ‘n ander persoon speel. Om met iemand anders te speel, lei tot kommunikasie, interaksie en sosiale verhoudings.

  1. Dit is pret

Skaak is een van die interessantste sportsoorte. Geen spel is ooit dieselfde nie. Jy kan dit selfs aanlyn speel! Skaak is pret en as jy wen, is dit selfs beter!

  1. Verbeter jou leervlak

Dit verbeter jou leervlak omdat dit baie strategieë en baie logiese denke verg. Hoe meer jy hierdie sport beoefen, hoe meer kan jy jou kennisvlak verhoog. Dit sal jou ook kan help in ander aspekte van jou lewe en werk.

  1. Verhoog verbeelding en kreatiwiteit

Hierdie sport help ook om jou verbeelding en kreatiwiteit te verbeter. Skaak het talle bewegings en soveel moontlike lyne om mee te speel. Die gedagtes van die skaakspelers word voortdurend getoets. As gevolg hiervan, en as jy gereeld skaak speel, sal dit jou help om jou verbeelding en jou intelligensie in verskeie aktiwiteite te verbeter.

  1. Verbeter geheue

Skaak is een van die mees komplekse sportsoorte om te speel. Dit verbeter jou  vermoë om inligting te bekom en te stoor. Met soveel verskillende variasies en moontlike bewegings tydens elke wedstryd, moet spelers goed kan onthou en sekere strategieë volg om voordeel te trek. As gevolg hiervan ondersteun dit dus jou geheue.

  1. Geduld en konsentrasie

Die speel van skaak ontwikkel konsentrasie en geduld. Sonder albei hierdie eienskappe sal jy heel waarskynlik teen jou teenstander verloor, aangesien sommige wedstryde lank kan wees. Hierdie sport vereis om baie konsepte en strategieë te onthou.

  1. Moedig studie aan

Hierdie sport is soos om te studeer: hoe meer jy dit oefen, hoe beter sal jy daarin word. Konstante skaakoefening hou jou in oefening en dit verhoog ‘n speler se moontlikhede om ‘n teenstander te wen.  Skaak impliseer opoffering en ontwikkel dus die gewoonte om iets gereeld te oefen ten einde suksesvol te wees.

  1. Leer onafhanklikheid

Skaak is ‘n individuele sport, dus hoe meer jy dit speel, hoe meer kan jy daaruit leer. Jy kan by ‘n skaakklub aansluit en jy sal meer onafhanklik kan word. Daarbenewens sal dit jou help om jouself beter te ken, minder afhanklik van ander te wees, om selfvertroue te bou en jou te leer om verantwoordelik te wees.

  1. Verbeter subjektiewe kennis

Hierdie sport help ook om deelnemers se subjektiewe kennis te verfyn. Dit kan help om in vakke soos Wiskunde en Wetenskap te verbeter. Hoe meer jy dit speel, hoe makliker sal jy die strategieë en berekeninge verstaan. Terselfdertyd kan dit ook help om subjektiewe kennis te verbeter.

  1. Logiese denke

Hierdie sport is gebaseer op logiese denke en help dit ontwikkel. Hoe meer jy jou logiese denke uitbou, hoe minder foute sal jy maak. Met ander woorde, dit leer jou hoe om logies te dink en die regte keuses te maak, wat nie net in skaak belangrik is nie, dit beïnvloed ook ander aspekte van jou lewe.