Ouers moet asb kennis neem dat die veiligheid van leerlinge, personeel en besoekers op die skoolterein die hoogste prioriteit by die skoolbestuur moet geniet in opdrag van die onderwysdepartement asook die skolewet. 

Ons skool is in die gelukkige posisie om oor die dienste van ‘n voltydse wag by die toegangshek te beskik. Alle ander hekke word gesluit sodra die skooldag begin en slegs oopgesluit wanneer die skooldag afsluit. Hekke word daarna weer gesluit en die enigste toegangshek is die hek in Pretoriuslaan by die veiligheidswag se rooi waghuisie. Kleedkamers word ook gesluit na skool, behalwe in die geval van sport/ander funksies. Dit word alles gedoen vir  die veiligheid van kinders en besoekers. 

Ons vra asb ouers en besoekers se samewerking in die verband. Die kaartstelsel – geel/oranje kaartjies wat deur die wag gegee word en weer met uitgang teruggegee word aan die wag, is noodsaaklik vir almal se veiligheid. Ouers moet asb nie die wag konfronteer aangaande hierdie reëling nie – die is die opdrag wat hy van die skoolbestuur ontvang het. 

Verder moet ouers wat leerders afhaal vir, of terugbring na afsprake, by die kantoor aanmeld en die uit/inteken register invul. Ouers mag nie direk na die klasse beweeg en leerders daar afhaal of onderwysers gaan spreek nie. Op die wyse het ons beheer oor enige ongewenste besoekers op ons terrein.

Ons vra asb almal se samewerking in die verband.