Tradisies

Het julle geweet daar is tradisies by ons skool is wat by geen ander skool te kry is nie? Laat ons julle van ‘n paar vertel. Ons skoollied waarvan die woorde natuurlik oor ons skoolnaam gaan is geskryf deur mnr G Olivier en getoonset deur mnr Hoffman wat die musiekonderwyser by ons skool was. Hy het die koor en konserte afgerig. Die woorde van ons skoollied vertel meer oor die digter en skrywer waarna ons skool vernoem is. Van Leipoldt se gedigte is ook later getoonset as kinderliedjies. Ons huldig hom beteken dat ons hom onthou vir sy liefde vir die natuur en plante van sy omgewing waaroor hy gedig het. Ons mooi skoollied is op 17 September 1967 amptelik in die skoolsaal oorhandig en vir die eerste keer gesing:

Ons het ‘n digtersvriend gehad,
wat uit ons ryke blommeskat,
vir ons ‘n Lentelied kon sing.
Ons huldig hom vir daardie sang.

In 2008 het juffrou Amanda Snyman woorde geskryf vir die slotlied van die revue: Ramkietjie onthou ‘n bietjie wat ook die skoolnaam en digter huldig. Die lied word elke jaar vir die Graad 7 afskeid gebruik.
Hier by Louis Leipoldt ons skool,
het ‘n digter ons bekoor
,
soos ‘n rots staan ons leuse daar,
soos een man klink ons stemme saam.
Ons dien jou al meer as 60 jaar.

Die pawiljoen
Die pawiljoen word baie gebruik vir wanneer die hele skool bymekaar kom soos atletiek en kermisdae. Ons pawiljoen is op 2 Februarie 1970 in gebruik geneem. Dit is al 50 jaar gelede. Waar het almal voorheen gesit en bymekaargekom?

 

Erekode

Opvoedkundige uit- en instappies

Opvoedkundige toere en uitstappies word onderneem.  ‘n Verskeidenheid ander aktiwiteite wat direk verband hou met die sillabus-inhoud word aangebied, bv. ‘n Vleisbraai vir Gr 1’s word in verband gebring met gebed, goeie maniere, eetgewoontes, higiëne, gesinsverhouding ens.

Leiers

Daar is teen ongeveer 1970 vir die eerste keer leiers aangewys. Daar was net 5 seuns en 5 dogters gekies. Hulle het nie leierbaadjies gedra nie, net balkies en het baie min pligte gehad. Daar is ook nie hoofleiers of onder-hoofleiers aangewys nie. Die eerste leierbaadjies is in 1984 in gebruik geneem. Daarna het die leiergroep ook al hoe groter geword. Daar is in 2015 49 leiers aangewys. Daar is ‘n leier aan elke registerklas toegewys en daar is ook ‘n rooster wanneer hulle moet pouses diens doen. Nou word daar ook hoofleiers en onderhoofleiers aangewys.

Gr 7 Afskeid & Kerkdiens

Daar is nog al die jare van die graad sewes afskeid geneem wanneer hulle laaste dag by die laerskool aanbreek. Daar is altyd swempartytjie gehou Later jare is daar ook ‘n kort funksie in die saal gehou sodat die res van die skool die graadsewes kon groet. Dit het verskillende vorme aangeneem soos danse en sangnommers. Toe mev A van Rensburg in 2012 die verantwoordelikheid opgelê is as bemarker en beeldbouer van die skool het sy ‘n tradisie begin wat haar lankal na aan die hart lê. Sy wou van dit ‘n ervaring maak wat elke graad 7 leerling en hulle ouers “’n knop in die keel gee” en wat elkeen laat belangrik voel. Die is nou ‘n funksie waarheen die ouers genooi word, daar word foto’s van hulle skoolloopbaan gewys en staaltjies vertel van hulle jare in die laerskool. OudLeipies wat presteer het kom hulle toespreek en dan sing hulle vir oulaas almal saam. Elkeen ontvang ‘n foto CD en ‘n getekende Ramkietjie.

Bianca-Mari Groenewold en Kirsti Oelofse