Helga Steyn

Helga Steyn

Terapeut

Mariëtte Saayman

Mariëtte Saayman

Terapeut

Arbeidsterapie
Wanneer u kind verwys word vir arbeidsterapie is dit omdat die onderwyseres areas in klasverband identifiseer waar u kind nog nie haar of sy volle potensiaal bereik nie.
Die doel van arbeidsterapie is om optimale ontwikkeling en integrasie van die kind se sensoriese en motoriese mylpale te verseker. Hierdie mylpale is belangrike boustene om akademiese sukses te kan behaal.
‘n Evaluasie van hierdie mylpale word gedoen om areas te identifiseer wat daartoe bydra dat leer nie optimaal plaasvind nie.
Vir enige verdere inligting rondom die proses, kontak Mariëtte Saayman by 0845043497.