Sporthoof

Marléne Nel

Atletiek                   Landloop        Skaak                          Junior stapklub
Hokkie                    Netbal             Krieket                         Sagtebal
Rugby                     Tennis             Mini-Netbal                Bev-Krieket
Bulletjie Rugby      Gholf                   

Atletiek                   Landloop
Skaak                     Junior stapklub
Hokkie                    Netbal
Krieket                    Sagtebal
Rugby                     Tennis
Mini-Netbal            Bev-Krieket
Bulletjie Rugby      Gholf                   

Atletiekorganiseerder: Marlene Nel sport@louisleipoldt.co.za
Netbalorganiseerder: Carine Meintjes carinemeintjes@louisleipoldt.co.za
Mini-netbalorganiseerder: Moné Coetzee mone.ry@louisleipoldt.co.za
Rugbyorganiseerder: Donovan Steinberg donovan.steinberg@louisleipoldt.co.za
7’s Rugbyorganiseerder: Donovan Steinberg donovan.steinberg@louisleipoldt.co.za
Bulletjie-rugbyorganiseerder: Jaco Bam  jaco.sw@louisleipoldt.co.za
Sagtebalorganiseerder: Anine van Aswegen anine@louisleipoldt.co.za
Hokkieorganiseerder: Tania Krüger tania.engels@louisleipoldt.co.za
Mini-hokkieorganiseerder: Sonika Janse van Vuuren sonika@louisleipoldt.co.za
Tennisorganiseerder: Jacolene Jordaan jacoline.2w@louisleipoldt.co.za
Landlooporganiseerder: Anna-Marie Pretorius anna_marie.2v@louisleipoldt.co.za
Krieketorganiseerder: André Meintjes andre.wiskunde@louisleipoldt.co.za
Gholforganiseerder: Rohan Venter rohan.gholf@louisleipoldt.co.za
Skaakorganiseerder: Ronell Pitout ronell.1w@louisleipoldt.co.za

Atletiek word die eerste kwartaal en in die vierde kwartaal gedoen.  Atletiekklere is te huur by Me N Keyser.  Ouers sal verantwoordelik gehou word vir die vervanging van die klere indien dit wel beskadig word.

Huissport : Gaan oor massa deelname en almal is welkom om die dag aan die atletiek deel te neem.

Atletiekspan : Die atlete wat plekke behaal het op die huissport word gekies tot die atletiekspan wat dan aan wegbyeenkomste deelneem.

Atlete wat aan die kwalifiserende tye / afstande voldoen, word ingeskryf vir die Clusterspan, daarna kan die atleet Distrik toe gaan en dan Gauteng of SA kampioenskappe.
Gr 1 – 3 neem net deel aan naellope.
Gr 4 en Gr 5 neem aan alles deel behalwe spiesgooi en diskus.
Gr 6 en Gr 7 neem aan alles deel en het ook spiesgooi en diskus.

Atlete wat verder deurgaan na Gautengkampioenskappe mag slegs aan rugby en netbal deelneem as daar n skriftelike brief by die Atletiekorganiseerder ingehandig word deur die ouers.

Atletiek Klub:

Laerskool Louis Leipoldt is geregistreer as ‘n atletiekklub by Gauteng Noord.

Leerders kan deel vorm van die Leipie Atletiekklub.  ‘n Permanente AGN nommer kan by die skool gekoop word, wat tydens klub kampioenskappe deur die jaar gebruik word.

Eie Leipie atletiekfrokkie kan by Me Nel bestel word en moet gedra word in atletiek asook Landloop seisoen.

Die Gr R  – Gr 2 seuns neem deel aan bulletjie rugby. Oefening word deur ouers gereël, asook die oefentye. Die bulletjies neem deel aan vriendskaplike wedstryde en daar word ook aan toernooie deelgeneem soos die Loftusdag en Menlodag. Speel in vlootblou rugbybroek wat deur ouers verskaf word.

Krieket word in die derde kwartaal gespeel. Tuis sowel as wegwedstryde word gespeel.

Daar is o/9 A, o/10 A en B, o/11 A en B, o/12 A en B en o/13 A en B spanne.

Al die spanne speel met wit krieket langbroek en wit LL kriekethemp. Die o/13A span kan ook met geborgde klere speel. Afrigting word deur die skool se personeel gedoen. Elke speler moet sy eie toerusting aanskaf. A spanne speel geskeduleerde ligawedstryde. B spanne speel vrienskaplike wedstryde. Liga wenners word bepaal en verdere uitspeelwedstryde word gespeel.

Hokkie word in die derde kwartaal gespeel.

Daar is o/10 tot o/13 spanne by die dogters en o/12 en o/13 spanne by die seuns. Hokkieklere word by juf N Keyser gehuur en bly die ouers se verantwoordelikheid indien die klere sou beskadig word of wegraak.

Die o/10 tot o/13 spanne neem deel aan ligawedstryde wat op geskeduleer is deur die tuisskool. Proewe vind aan die einde van kwartaal 2 plaas.

0/10 – 0/13 A – C

Voorseisoen wedstryde word reeds in die eerste kwartaal gespeel.
Liga’s begin in die tweede kwartaal. Tuis- en wegwedstryde vind plaas soos op jaarprogram aangedui. Netbalklere word by elke span se afrigter gehuur en ouers bly verantwoordelik vir die vervanging van beskadigde klere.

Die 0/10 tot 0/13 A –tot C – spanne het elke jaar ‘n netbalkliniek waar verdere vaardighede by die spelers vasgelê word.

Proewe vir 0/12 A – en 0/13 A – spanne.

Verdere uitspeel wedstryde vir 0/12 – 0/13 A – spanne wat deurdring.

Landloop is ‘n sport wat heeljaar deur seuns en dogters beoefen kan word. Tydens die tweede kwartaal kan atlete van ouderdomme 0/7-0/13 aan die klubseisoen deelneem. Byeenkomste vind op Saterdae plaas. Ouers vervoer atlete self en hanteer die inskrywings. Hierdie kwartaal se deelname is baie goeie voorbereiding vir die skoolseisoen wat die derde kwartaal plaasvind. Atlete wat aan die kriteria voldoen kan Gauteng-Noord kleure behaal en die atlete kan aan Interprovinsiale Kampioenskappe deelneem.

Die  derde kwartaal kan atlete van ouderdomme 0/7-0/13 aan die skoolseisoen deelneem. Byeenkomste vind plaas op Vrydaemiddae. Leerders kan van busvervoer gebruik maak en die registrasie- en inskrywingsgelde word deur die skool betaal. Atlete wat aan die kriteria voldoen kan Gauteng-Noord kleure behaal en die atlete kan deelneem aan die SA Kampioenskappe. Landloopklere word by Mev Pretorius gehuur en dit bly die ouers se verantwoordelikheid indien die klere sou beskadig word of wegraak.

Derde kwartaal (skoolseisoen) vind afrigting by die laerskool plaas, of soos gereël deur organiseerder.

Voorseisoen wedstryde word ook reeds in die eerste kwartaal gespeel en die liga’s vind plaas in die tweede kwartaal.

Rugbytruie word by afrigters gehuur.
0/9 – 3de span speel in blou rugbybroekke
1 ste span speel in wit rugbybroek.
Die afrigting word gedoen deur die personeel van die skool.

Daar is ‘n 0/9 A&B, 0/10 A&B en 0/11 A&B span, asook ‘n derde span , ‘n tweede span  en ‘n eerste span. Die 0/12 en 0/13 seuns neem deel aan proewe en kan dan vir die Bloubul-span of ontwikkelingspan gekies word.
Rugbyklinieke word bygewoon om verdere vaardighede by die seuns tuis te bring.

Tuis- en wegwedstryde vind plaas soos op die jaarprogram aangedui.
Slegs die spanne wat ligawenners is verteenwoordig die Blou Bulle by die onderskeie bondedae.

Die 0/7-0/9 mini-netbal roteer van posisie met elke wedstryd.

0/7 tot 0/9 neem deel aan voorseisoenwedstryde, asook wedstryde, wat gedurende die tweede kwartaal geskeduleer is.

Die 0/7 tot 0/9 spanne neem ook deel in die tweede kwartaal aan mini-netbal feestoernooie.

Skaak maak mens slim!

Voordele:

  • Probleemoplossings word aangeleer
  • Logiese denke, kreatiwiteit, lees en emosionele ontwikkeling word bevorder
  • Beplanningsvaardighede ontwikkel
  • Konsentrasie verbeter

 

Sagtebal word in die derde kwartaal gespeel, tuis- sowel as wegwedstryde word gespeel.

Daar is 0/10 A – 0/13 A sagtebalspanne.

Die sagtebalklere word by Me N Keyser gehuur en dit is die ouers se verantwoordelikheid om klere te vervang wat beskadig is.

Proewe is vir spelers wat genooi word.
Die spanne wat eerste en tweede in die liga kom neem verder deel aan uitspeel wedstryde, indien die spanne daar wen vorder hulle na die kwarteind, daarna halfeind en dan speel hul in die finaal van Gauteng.

 

Tennis word in die derde kwartaal gespeel. Siftingsrondtes vind reeds in die eerste kwartaal plaas en rondomtalies, in die tweede kwartaal.

Daar is ligawedstryde vir sense n dogters. Klere word by Me N Keyser gehuur en die vervanging van beskadigde of verlore klere, is die ouers se verantwoordelikheid.

Tenniswedstryde vind plaas op Maandae. Elke speler moet in besit wees van sy/haar eie raket. Dubbels word geoefen op alternatiewe dae, gewoonlik Dinsdae en/of Woensdae.

Karate: Wiehan Eksteen 079 916 2267
Skaak: Hans Steyn 084 567 7410
Bev Krieket: Hannes Maasdorp 078 697 8103
Ballet: Mariette Hanekom 082 372 5668
Drama: Sanet Olivier 083 990 5472
Kuns: Leonie Cloete 083 382 5352
Voortrekkers: Joan Smith 082 469 7286
Bulletjie Rugby: Marco Pretorius 012-664 5798
Tennis: Andri Tiran 082 479 4428
Mini-Hokkie: Vanessa Botes 083 310 5670
Kinderkinetica: Yvonne van Loggerenberg 082 964 5657