Dit het onder die hoof en bestuur se aandag gekom dat daar netwerkgroepe gestig is vir verskeie redes bv huiswerkgroepies of ander kommunikasie. Hoewel van hierdie vorm van sosiale netwerk dikwels ‘n goeie doel dien, is daar ook die gevaar van misbruik.

Ouers en personeel word daarop gewys dat enige vorm van naamskending of bekendmaking van persoonlike inligting / ander persoonlike blootstelling in ‘n baie ernstige lig beskou word.

Ouers mag nie personeel bespreek nie en andersom. Die Departement van Onderwys sal ernstig hierteenoor optree en u kan selfs geregtelik vervolg word. Die groepies moet asb net vir die doel waarvoor dit geskep is gebruik word.

Volgens die beleid  aangaande sosiale netwerke, wat Januarie 2014 aan personeel deurgegee is,  mag personeel nie inskakel by hierdie groepe nie.

Hoewel ouers personeel steeds nader om in te skakel, moet ons  as personeel baie versigtig en oordeelkundig optree en bogenoemde inligting in gedagte hou.