Ons Skoolwapen

Die wapen is in 1967 deur Kaptein van Rhyn ontwerp. Hy het vier voorstelle voorgelê waarvan dié een gekies is deur die destydse bestuur van die skool. Hy het die oorspronklike mosaïekwapen by die hek in Monumentlaan gemaak. Die wapen in die muur by die destydse hoofhek, is afgebreek toe die klein saal in 2010 gebou is. Mev Marlene Jooste het in 2008 ‘n mosaïekwapen gemaak wat nou by die hoofhek in Pretoriuslaan te sien is.

Die wapen in die saal is in 2008, tydens die skool se 60ste bestaansjaarvieringe deur Mnr Chester-Brown opgeknap. Die liggie wat oorspronklik daarin geplaas is, het vir jare nie meer gewerk nie. Die liggie is herstel en vir die eerste keer in 2008 met die skool se sestigste herdenkingsjaar, weer gebruik. Die liggie word tydens saalopeninge en met funksies in die saal, aangesit.

Die wapen bokant die ingang van die kantoor in Pretoriuslaan is in 2008 deur Mev R Mallandain opgeknap. Die skool se wapen is oor die jare deur verskillende instansies op die rekenaar en vir drukwerk aangepas en effens verander.

Mev A van Rensburg het die wapen in 2014 gestandaardiseer vir gebruik op alle korrespondensie en skoolklere. Daar mag nie aan die wapen se dimensies verander word nie. Die wapen mag nie deur enige instansie of drukkers gebruik word sonder die toestemming van die skool nie.