SKOOLREëLS:   ONS LEUSE: ONS DIEN!

 1. ‘n Trotse Leipie kom nie laat by die skool aan nie.
 2. Binne die skoolgronde word nie met ‘n fiets/skaatsplank gery nie.
 3. Fietsryers klim voor die hek af en stoot hul fietse na die fietsloods.
 4. By ons skool is bakleiery (stamp, skop, slaan, stoeiery) taboe.
 5. Op die stoepe en in die gange mag ons nie hardloop, bondel of groepies maak, of balle bons of skree nie.
 6. Geen leerder mag in ‘n klaslokaal of saal, sonder ‘n onderwyser wees nie
  – behalwe met die uitdruklike toestemming van die klasonderwyser.
 7. Klasse moet netjies en skoon gehou word en daar mag nie op banke, mure of deure gekrap of geskryf word nie.
 8. Wanneer ons in klasverband stap, hetsy van of na die saal, klaskamer, Mediasentrum of elders heen, moet dit in netjiese geordende rye wees.
 9. Wanneer ons aantree, staan die leier voor en die hulpleier agter. Hulle help met die goeie orde van die klas.
 10. Indien ‘n klas die lokaal verlaat, is daar drie bevele en handelinge:
  (i) Pak weg         (ii) Staan             (iii) Stap
 11. Die afgebakende speelterrein is ons ontspanning – en kuierplek – nie die stoep, kleedkamers of vierkant nie!
 12. Gooi alle papiere, skille en blikke in die vullisblikke.
 13. Daar mag nie in blombeddings geloop word nie.
 14. Elke leerder moet meehelp om die kleedkamers netjies en sindelik te hou. Geen kos word in kleedkamers toegelaat nie. Moenie toiletpapier en water mors nie. Rapporteer probleme aan leiers en personeel aan diens. Draai krane behoorlik toe.
 15. Die eet van kougom, skiet met rekkies, blaaspypies en speel met skerp en gevaarlike voorwerpe is verbode. Geen “BB-guns” nie.
 16. Wees ‘n goeie beelddraer van jou skool. Daarom moet jy met trots die regte skooldrag dra en word jou hare volgens voorskrif gedra.
 17. Vuil taal, lelike praatjies en skinderstories verklap ‘n mens se binneste. Ons werk dit teë.
 18. Geen skaatsplanke of rolskaatse word op die skoolterrein toegelaat nie.
 19. Geen kind mag sonder die hoof se toestemming die skoolterrein gedurende skoolure verlaat nie.
 20. Stokkiesdraai is ‘n uiterse ernstige oortreding en verskonings vir afwesighede moet skriftelik of telefonies deur ouers gereël word.
 21. Van alle leerders word verwag om orals en altyd ‘n trotse beeld van die skool na buite te dra. Gedrag en optrede moet dus altyd onberispelik wees. Leerders wat skoolbyeenkomste of skoolfunksies as onder-steuners bywoon, moet te alle tye in volle skooldrag geklee wees.
 22. Hardwerkendheid en netheid is deugde wat altyd nagestreef moet word. Wie dit beoefen, is getrou aan sy/haar plig en roeping.