Skaak

Skaak word in die tweede en derde kwartaal gespeel. Tweede kwartaal : Liga Derde kwartaal : Ontwikkeling

Skaak afrigting: Hans Steyn 084 567 7410

Bied skaaklesse aan by die skool: Donderdae 16:00 tot 17:00  in mev. van Biljon se klas

R40 per keer

Beginners en gevorderd almal welkom.