Leersentrum

LEERSENTRUM vir LEERONDERSTEUNING!  

PERSOONLIK: 

Hoof Leerondersteuning: Dr Lettie Horn (Ded.Med.Bed.Hon.BA(Mus)HOD)
NGD: Sielkunde, Musiekterapie, Musiekopvoedkunde. Hon.
Beoogde nagraadse studies: Registreer as Sielkundige 

Persoonlike projekte 

 • Afgelope jaar as dosent deeltydse klasse gegee vir Bed studente in 3de jaars-Kuns en 4de jaars-Taal.  
 • Tree op as Moderator vir Universiteite.  
 • Merk van vraestelle vir verskeie tersiere instellings.  
 • Het in 2011 ‘n nuwe program geskryf vir Bed studies in OntluikendeTaalvaardigede.  
 • Deelouteurskap van nuwe publikasie deur Pearson Education: Hoofstuk oor Musiek en Beweging vir die Gr R leerder wat binnekort verskyn.  
 • Verdere studies in Sielkunde.  
 • Beoog eie publikasie binnekort.  

Skoolpligte: 

Dit is die plig van elkeen wat betrokke is by die onderrig van leerders om toe te sien dat elke leerder sy volle potensiaal sal kan bereik. As Hoof van Leerondersteuning is dit Dr. Horn se plig om ondermeer die onderwyser te ondersteun met raad en daad en om daardie doel te bereik.

Die pligte en verantwoordelikhede van Dr. Horn word ook vervat in die Beleid vir LSOB-Laerskool Louis Leipoldt. Haar verantwoordelikhede behels:

 • Die prosedure vir die identifisering, assessering, evaluering, onderwysbeplanning en onderwys voorsiening vir LSOB by die skool.  
 • Die aanpassing van die kurrikulum vir LSOB  
 • Die toesien dat die beleid goed georganiseer en uitgevoer word vir die LSOB  
 • Om as sameroeper, LSOB vergaderings te reel en fassiliteer  
 • Om saam met onderwyseresse die LSOB te begelei  
 • Na identifisering van ’n leerder met emosionele of akademiesehindernisse, onderhoud met ouers te bele en die nodige ondersteuning te bied en aanbevelings te maak na buite terapeute of medici.  
 • Om ‘n paneel van kundiges as ondersteuningsnetwerk op datum te hou vir verwysings aan ouers waar nodig in samewerking met Mnr Pieter Ferreira(waarnemende Adjunkhoof).  
 • Om op aanvraag van ouers skoolgereedheids evaluasies te doen.

'n Mylpaal is bereik met die begin van die oprigting van 'n langverwagte lokaal wat sal dien as Leersentrum vir leerondersteuning deur Dr. Horn.

Hier gaan sy musiekopvoeding gee aan die Gr 1-3 leerders en Leerondersteuning bied. Sy gaan ook musiek as terapie aanbied waar die geleentheid hom voordoen. 

Dr. Horn se dat Plato eens geskryf het:
"Musiek is 'n morele wet.  Dit gee 'n siel aan die heelal, vlerke vir gedagtes, 'n vlug na die verbeelding, 'n bekoring vir hartseer en 'n lewe vir alles."