Woensdag 4 Februarie vanaf 15:00-16:00 vind daar toespraak skryf opleiding plaas in K39 (Me A Snyman se klas). Ouers wat tans besig is om toesprake te skryf moet asb indien moontlik, hierdie opleiding bywoon.