Die Ramkietjie, nuusblad van die Laerskool Louis Leipoldt.

Hoe die Ramkietjie naam gekry het Ek is ‘n oud-leerling van die skool (1960-1966) en wil met julle deel hoe die jaarblad Ramkietjie sy naam gekry het… Ek was in St 5 (1966) in mnr Hoffmann se klas, toe die nuus van ‘n kompetisie aangekondig is deur mnr Naude. Die skool sou binnekort sy eie jaarblad kry – maar eers moes ‘n gepaste naam gekry word! ‘n Hele klomp voorstelle was ingedien – onderandere ook myne! Een oggend hoor ek my naam oor die interkom – ek moet mnr Naude gaan spreek! Benoud en bang is ek af na die hoof se kantoor, net om geluk gewens te word as wenner van die kompetisie! Tysens die volgende saalbyeenkoms is my prys aan my oorhandig – die digbundel Slampamperliedjies van Louis Leipoldt! Dit was die eerste boek wat ek in my lewe present gekry het, en die begin van my groot liefde vir lees – van vers tot fiksie!
Oud-Leipie groete Sanet Stoltz (Joubert)

Geskiedenis van die Ramkietjie – soos in Ramkietjie nr 1 van 2015 ‘n Jaarblad vir ons skool! Waarom? Elke jaarblad word iets van ons skool se geskiedenis in skrif en beeld vasgelê en elke jaarblad daag ons uit om in die toekoms beter te bou. Reeds met hierdie jaarblad betree ons die pad waar ons iets moois uit die verlede haal om daar op te bou. Uit die voorstelle vir ‘n naam vir ons blad, het Sanet Joubert in standerd 3 met RAMKIETJIE uit Leipoldt se gedigte gekom. Deur ons blad so te noem, bring ons hulde aan ‘n gevierde digter. Elkeen wat bydra tot hierdie jaarblad speel ook op sy ramkietjie. Ons speel mos maar op ons ramkietjie, ons woeker met ons een talent of met ons vyf talente. Een ding weet ons: êrens onder die bydraes sal daar ‘n deuntjie wees wat vir iemand mooi is. Voorwoord soos geskryf deur die skool hoofmnr J F Naudé in die heel eerste Ramkietjie uitgegee in 1964. Daar was net een uitgawe per jaar en was daarom ‘n jaarblad genoem. Die redaksie was personeel van die skool. In 1994 is die jaarblad vervang met ‘n skoolkoerant onderleiding van een van die skool se ouers. Die naam is ook verander na Die Louis. Vir die eerste keer is ‘n kinder redaksie van graad 6 en 7 leerlinge verkies. In 1996 ontvang die koerant die toekenning as beste nuweling koerant van die Junior Rapportryervereniging. Dit is in koerant formaat en op koerantpapier gedruk en het vierkeer per jaar verskyn. In 1994 is die koerantformaat vervang deur ‘n tydskrif in A4 formaat en op beter kwaliteit papier gedruk. In 1999 het mev A van Rensburg die leisels oorgeneem. Mev Elmarie Botes, ‘n ouer van die skool en kinderboek skrywer/ proefleser het haar hulp aan gebied. In 2006 is me A Snyman, nog ‘n oudleerling van die skool, ‘n oorplasing na ons skool aangevra. Sy en mev van Rensburg het in 2008 die 60 jaar herdenkings vieringe van die skool behartig. Hulle het ‘n revue: Ramkietjie, onthou ‘n bietjie geskryf en as deel van die storielyn die skoolblad se naam terug verander na die Ramkietjie. Sedert 2010 verskyn daar net twee keer per jaar ‘n Ramkietjie. Die redaksie bestaan steeds uit graad 6 en 7 leerders wat opleiding ontvang in die skryf van berigte. Die leerlinge ontvang elkeen hulle eie Ramkietjie en word aangemoedig om dit veilig te bêre. Eendag wil hulle weer kyk hoe het hulle maats in die laerskool gelyk en wat het alles gebeur toe jy in die skool was.

“Op my ou ramkietjie met nog net een snaar speel ek in die maanskyn deurmekaar!” Net so eie as wat hierdie gedig aan C Louis Leipoldt is, en dit as volkslied aan Suid-Afrika is, so eie is die Ramkietjie nuusblad aan ons Laerskool Louis Leipoldt. Sedert die heel eerste uitgawe in 1964, is die Ramkietjie ‘n treffer! Altyd propvol interessante en soms humoristiese nuusbrokkies en foto’s van al die wonderlike wedervaringe en prestasies van die Leipies. Wat hierdie nuusblad so spesiaal maak is dat dit deur ons Leipies self geskryf word. Enige Leipie in Graad 6 of 7 word genooi om deel van die Ramkietjie se redaksie te word. Onder die ervare leiding van mev Annemaré van Rensburg as redaktrise, word daar besluit op die onderwerpe waaroor geskryf gaan word. Elke redaksielid kry dan ‘n kans om te kies watter artikel hy of sy wil skryf. Net soos ander publikasies moet die artikels voor die sperdatum by mev van Rensburg ingehandig word. Nadat sy seker gemaak het dat daar nie feitefoute of spelfoute is nie, word die bladuitleg gedoen. Nadat die proewe goedgekeur is, word die skoolblad gedruk.
Die eindproduk is ‘n lekkerlees ervaring vir elke Leipie, elke ouer, oumas en oupas en sommer enige Leipie-ondersteuner. Elke Leipie ontvang sy of haar eie Ramkietjie. Die Ramkietjie word op goeie gehalte glanspapier gedruk sodat elke Leipie dit kan bêre om eendag weer te kyk hoe die maats op skool gelyk het en wat alles by die skool gebeur het. So wanneer jy weer die afkondiging hoor wat graad 6 en 7 Leipies uitnooi om deel van die Ramkietjie-redaksie te word, steek jou hand op en word deel van die span wat ons nuusblad aan die gang hou. Jy sal ‘n sertifikaat aan die einde van die jaar vir jou deelname ontvang. Gewapen met pen en papier, maak ons seker dat Leipie-nuus kreatief voortleef. Redaksielid 2015 : Andri Malan