Gr R ASSISTENT

L/S LOUIS LEIPOLDT

Beheerliggaam Pos

Afrikaans huistaal

Vroeë kind ontwikkeling

Pre-primêr gekwalifiseerd of besig met studies

Buitemuurse betrokkenheid is vereiste

Sluitingsdatum vir inhandiging van CV’s:

14 Augustus 2014 om 14:00

Handig in by ontvangs, vir aandag die Hoof

L/S LOUIS LEIPOLDT

Interne Student

Beheerliggaam Pos

Grondslagfase

Afrikaans huistaal

Buitemuurse betrokkenheid is ‘n vereiste

Sluitingsdatum vir inhandiging van CV’s:

14 Augustus 2014 om 14:00

Handig in by ontvangs, vir aandag die Hoof