Mev Amanda van Beest het die oorspronklike mosaiekwapen laat herleef. Die oorspronklike mosaiekwapen soos gemaak deur Kaptein van Rhijn – ‘n heraldiese kunstenaar van die weermag, het verlore gegaan toe die klein saal by die graad R klasse gebou is.  Die muur by die hek is afgebreek en die wapen daarmee saam.  Die wapen in deur Kaptein ontwerp en op 19 Junie 1965 aan die skool oorhandig.
(lees die berig in die Ramkietjie Julie 2018) 

Mev van Beest het maande aan die wapen beplan en haar man het dit in die vakansie by die gedenkmuur soos geskenk deur graad 7 leerlinge van 2010 opgerig.  Albert van Beest het die onthulling gedoen.  Die onthulling is deel van die 70 jaar feesvieringe.