ABSA Lyttelton – Tjekrekening
Rek No: 600510118 Takkode: 632005
Verwysing: Familiekode of beskrywing

Telefoonnommer: 012 664-5798
Telefoonnommer: 012 664-5799
E-pos adres: finansies@louisleipoldt.co.za

Skoolgeld Vir 2022 is R 19 690-00 per leerder.  Vir die vierde leerder word nie skoolgeld gehef nie.

Skoolgelde kan maandeliks betaal word, per debietorder, direkte inbetaling, deur middel van internet of direk by die kantoor.

‘n R500 aanvangsfooi per leerder word aan die einde van die jaar OF begin van die jaar betaal, wat deel van die skoolgeld uitmaak.  Gr R & 1 leerders betaal R1 500 met inskrywing. Dit is deel van die skoolgeld, en word gebruik om aanvangsmateriaal aan te koop. Indien die volle skoolgeld vereffen word voor/op 1 Maart, ontvang u 10% korting. Met direkte inbetalings is dit noodsaaklik dat ouers die regte familiekode gebruik.

Finansiële Bystand aan Ouers:
Ouers mag op die voorgeskrewe vorm aansoek vir vermindering van skoolgeld doen. Vorms is by die Finansiekantoor beskikbaar, en moet persoonlik afgehaal word.