Dis met trots dat Hoërskool Zwartkop prefekte vir 2021 – 2022 aangewys het! Laerskool Louis Leipoldt se oudleerders het weereens uitgeblink!

Baie dankie vir die insette wat u op die gebied van leierskapontwikkeling doen. Die vrugte daarvan word nou gepluk!