Skooltye

Begin daagliks: 07:30

Uitkomtye:

Graad R en Graad 1

Maandae tot Vrydae – 13:00
Wagklas – 13:40

Graad 2

Maandae en Woensdae – 13:30
Dinsdae en Donderdae – 13:00
Vrydae – 13:00
Wagklas – 13:40

Graad 3

Maandae tot Donderdae – 13:40
Vrydae – 13:00
Wagklas – 13:40

Graad 4 – 7   Maandae tot Vrydae – 13:40

Pouses: graad 1 – 7

Eerste pouse 09:40 tot 09:55
Tweede pouse 11:55 tot 12:10