Ondersteun leerders om hul volle potensiaal te ontwikkel deur neurowetenskaplike verantwoordbare prosesse

Die iCan Akademie plaas klem op die nuwe kurrikulum.

Leerders word geëvalueer om hul sterkste leermodaliteit te bepaal. Daarna word elkeen volledig toegerus deur visueel, ouditief of kineties,  informasie vas te lê in die langtermyngeheue.

Hierdie  metode verhoog en vergemaklik prestasies en bied elkeen die geleentheid om in ’n korter tyd, meer informasie te stoor, deur tegnieke wat die brein stimuleer.

Die verskil  tussen geniale optrede en alledaagse prestasies, lê nie in die aantal breinselle of intelligensie wat ontvang is by geboorte nie, maar hoe die breinselle aangewend word.

Die grootste geskenk wat iemand kan ontvang, is die geleentheid om hulself te help!  Korporatiewe modules en ouer begeleiding ook beskikbaar.

Volgende evaluasie en opleiding: 22/23 Februarie Graad 6 tot 12.

Vriendelike groete

Trish

Neurowetenskaplike Opvoedkundige Terapeut  – Trish Birkenstock

iCanAcademy2000@telkomsa.net +27 71 199 2348     of     + 27 81 475 2442                        

   +27 86 510 4429                                http://iCanInstituut.wozaonline.co.za