Netbal

0/6 0/7
L LOUW (Hoof) N MARAIS 
C BONTHYUZEN (mini-netbal organiseerder)
S vd MERWE E SWANEPOEL (Hoof)
C RALL C MULLER
J LAMBRECHT M HENNING
S v HEERDEN E POLLOCK
P PISTORIUS Z de BRYUN
  E du PREEZ (beheer van 0/6 en 0/7)
   
0/8 0/9
M NEL (A & B) A JORDAAN  (A,  B) 
A GELDENHUYS  (C) R BARNARD   (C)  
M VISSER  (HULP)  
   
0/10 0/11
H REDELINGHUYS (A & B) A JORDAAN (A & B)
M SMITH ( C) M SMITH (C)
M BONTHYUZEN (HULP BY C SPAN) M BONTHYUZEN (HULP BY C SPAN)
   
0/12 0/13
M ODENDAAL (A & B) G SCHOEMAN (A & B )
I de VILLIERS (C) I de VILLIERS ( C)
B GREYLING (HULP BY A EN B SPAN) A VD WESTHUIZEN (HULP C SPAN)
A VD WESTHUIZEN (HULP C SPAN)  
   
TEGNIESE BEAMPTES TEGNIESE TAFEL
M LE ROUX (HOOF) ERIKA BURGER
M VISSER                        0/10  
A vd WESTHUIZEN         0/11  
A J v RENSBURG            0/12  
L BREYTENBACH           0/13  
   

OEFENTYE :  (As daar nie wedstryde op ‘n Dinsdag of Donderdag is nie)

Tydgleuf en dag GRAAD R 0/7  
  Maandag Dinsdag
12:45 -13:30 13:45-14:45
  Donderdag Donderdag 
13:15 -14:00 13:45-14:45
  0/8 0/9 0/10 0/11 0/12 0/13
Baan 3 Baan 4 Baan 5 Baan 6 Baan 7 Baan 8
Maandag            
14:00 -15:15 A , B en C  A ; B en C A & B A & B  A & B A & B
14:00 – 15:00 _   C C    
15:00 – 16:00 _ _     C C
Dinsdag            
14:00 -15:15 A, B en C A ; B en C A  & B A & B A & B A & B
14:00 -15:00 _ _     C C
15:00 – 16:00 _ _ C C    
Donderdag            
14:00 -15:15 A, B en C A ; B en C A & B A & B A  & B A  & B
15:15-16:15 _ _ C C C C

NETBAL   DATUMLYS  2015

Enige verandering op die datumlys sal aan u deurgegee word.  

FEBRUARIE
Do    5    0/13 proewe
Vry    6    Netbalafrigters kliniek (Raloka)
Sa    7    Kliniek
So    8    Kliniek
Ma    9    Proewe 0/10 ( 15:00 – 17:00)
        Netbal 0/13 Toer vergadering (17:00 )
Di    10    Proewe 0/11 (15:00 – 16:00 )
             0/12 (16:00 – 17:00 )
Ma       1 6    Interklas Netbal en Rugby
        Almal    
        D4 Reëleksamen –  L/s Constantiapark
Ma    23    D4 Reëleksamen – L/s Constantiapark
Di    24    Vriendskaplike Wedstryde teen Magalieskruin (tuis)
        0/9 – 0/13 A – C spanne
Sa    28    Vriendskaplike Wedstyde teen Curro Hazeldean (tuis)
        0/8 – 13 A – C spanne
 
MAART  

Ma    2    PWV netbal
        0/9 – 0/13 A span
Di    3    PWV netbal
        0/9 – 0/13 A span
        Mini – netbalvergadering te Midstream College 14:30
Wo    4    Wyksproewe 0/12  & 0/13
        0/12 en 0/13 A spanne
Do    5    PWV netbal
        0/9 – 0/13 A spanne
Ma    9    Mini-Netbal & Netbalkliniek  14:00 – 17:00
        0/8 & 0/9 A – C
0/10  & 0/11 A en B
0/12 &  0/13 A – C spanne        
Di    10    Mini Netbal & Netbalkliniek  14:00 – 17:00
        0/8 & 0/9 A – C
0/10  & 0/11 A en B
0/12 &  0/13 A – C spanne
Do    12    Vriendskaplike Wedstryd teen Mayville (tuis)
        0/8 – 0/13 A – C
Ma    16    Distriks proewe te Midstream en Gradering
        0/12 & 0/13  
Di    17    Vriendskaplike Wedstryde teen Tuine (tuis)
        0/8 – 0/13
Do    19    Vriendskaplike Wedstryde teen Monumentpark (weg)
Sa    21    PWV Finaal
        0/9 – 0/13 A span
So 22 – Wo 23 Netbaltoernooi Bloemfontein  0 / 13 toergroep
Ma    23    Distriksproewe te Midstream en Gradering
        0/12 & 0/13   M Odendaal
Wo    25    Skole sluit
 
APRIL

Ma    13    Skole open
Ma        20    Tshwane 0/12 en 0/13 proewe Girls High
Di    21    Tshwane 0/12 en 0/13 proewe Girls High
        Mini-Netbal wedstryde 0/8 en 0/9
Di    28    Wonderboom (weg) Liga
 
MEI  

Di    5    Wierdapark (weg) Liga
        Mini-Netbal wedstryde 0/8 & 0/9 te L/s Menlopark
Do    7    Stephanus Roos (weg) Liga
Sa    9    Provinsiale Gradering Dr EG Jansen
Do    14    Hemelvaart – Geen oefening
Sa    19    Provinsiale Gradering Dr EG Jansen
Di    19    Mini-Netbal wedstryde 0/8 & 0/9 te L/s Stephanus Roos
Do    21    Lynnwood (tuis) Liga
Di    26    Mini-Netbal wedstryde 0/8 & 0/9 te L/s Wierdapark
Do    28    Menlopark (tuis) Liga
        
AMPTELIKE OEFENING EINDING, BEHALWE 0/11 – 0/13 A-SPANNE WAT MOONTLIK VERDER KAN UITSPEEL
Sat    30    Uitspele Jubilee D4 Midstream
 
JUNIE  

Do    4    Tshwane Uitspele Pretoria Girls High
Vr    5    Tshwane Uitsple Pretoria Girls High
Sa    6    Tshwane Uitspele Pretoria Girls High
Do    18    Mini-Netbalfunksie  (gr R – 0/9 )
Di     23     Netbalfunksie (0/10 – 0/13) en wedstryde tussen ouers en personeel