13 Januarie – Mnr Pieter Ferreira word tydens saalopeninge deur die hoofleiers aan die leerlinge voorgestel as die nuwe hoof van die skool. Al die leerlinge neem aan die seremonie deel.  Liesje Bruwer “kroon” mnr Ferreira as ons hoof

Mnr Pieter1

Mnr Pieter3