Visie

Laerskool Louis Leipoldt is ‘n uitnemende akademiese-, kultuur- en sportinstelling, gebaseer op lojaliteit, eerlikheid, integriteit, pligsgetrouheid, geloof, empatie en gesonde verhoudings tussen onderwysers, leerlinge, ouers en die gemeenskap.

Missie:

Om as rolmodel die kind se karakter te bou en deur Christelike gefundeerde onderrig en waardes die kind in Afrikaans, as moedertaal, te begelei op ‘n pad na sukses en selfverwesenliking om ‘n verskil te maak.

 

Gauteng Onderwysdepartement:

Vision:   Ensuring all learners in Gauteng do well at school and leave our institutions with the values, knowledge, skills and qualifications that will give them the best chance of success in adult life.

Mission: To ensure quality learning and teaching take place in the classroom every day.