Ons innige simpatie aan die gesin en familie van mev Marie Duvenage met haar afsterwe op  5 Mei 2015
Mev Duvenage was ‘n personeellid by Louis Leipoldt vanaf 2008 – 2010.
Die begrafnis sal plaasvind op Maandag 11 Mei 2015 te Warmbad
Skakel 082 885 6410 vir besonderhede