Baie dankie aan almal wat deel was van die Gr 4 fondsinsameling! Die mandjiedans was 'n groot sukses en oud en jonk het heerlik gekuier en gedans tot laat!  Ons het R5150 ingesamel en na onkostes sal ons R4000 aan juffrou Annastien kan oorbetaal ten bate van die Suid-Kaaptoer.  Baie dankie aan almal wat betrokke was by die reelings!