Leiers

Leiervoogde:  Me. G Schoeman, Me. C Barnard, Mnr. J Opperman, Mnr. S Bam.

PROSEDURE VIR VERKIESING VAN LEIERS

 • Slegs Gr 6 leerders mag verkies word (daaropvolgende jaar in Gr 7).
 • 30 – 40 Leiers word verkies (15 – 20 seuns en 15 – 20 dogters), waaruit die 4 hoofleiers gekies word.
 • Die proses neem tydens die veldskool in aanvang.
 • Verkiesing vind plaas in skooltyd tydens die voorgeskrewe periode soos bepaal deur die skoolhoof.
 • Almal stem gelyk op ‘n gegewe tyd sodat besprekings deur leerders en personeel verhoed word.
 • Elke kind/personeellid mag vir die vooraf bepaalde hoeveelheid dogters en seuns, wat nie die vasgestelde getal oorskry nie, stem.
 • Die gedragseienskappe (55%) en veldskool-evaluasie (15%) word gebruik om die kortlys saam te stel.
 • Nadat die personeel en leerders gestem het, sal daar ‘n kortlys saamgestel word, bestaande uit 30 dogters en 30 seuns en hierdie leerders sal dan bepunt word.
 • Die skool aktiwiteite en deelname (30%, veldskool uitgesluit) word gebruik om die name op kortlys te prioritiseer tot die top 15 – 20 dogters en 15 – 20 seuns.
 • Die leiervoogde hanteer die verwerking van die inligting op ‘n vertroulike wyse.
 • Die verwerkte inligting word deur die verkiesingskomitee gekontroleer.
  • Die eerste 15 – 20 kandidate (seuns en dogters apart) op die kortlys word dan tot leiers verkies en deur die hoof bekragtig. Geen bespreking vind plaas nie.
 • Uit die leiersgroep word 4 hoofleiers (hoofseun en –dogter, asook onderhoofseun en -dogter aangewys).

HOOFLEIERVERKIESING:

 • 8 leerders, onderskeidelik seuns en dogters word in aanmerking geneem vir die hoofleiers posisies.
 • Die huidige leiers kry dan geleendheid om te stem vir die hoofleiers (2 dogters en 2 seuns).
 • ‘n Kortlys van 4/5, dogters en seuns word dan uit die bogenoemde stemmery saamgestel.
 • Hierdie 4/5 seuns en dogters word dan genooi vir ‘n onderhoud met die bestuur en leiervoogte.
 • Bestuur en voogde stem na onderhoude vir hoofleiers (2 dogters en 2 seuns).
 • Stembriewe word deur die hoof-leiervoog ontvang en deur me Schoeman, adjunkhoof en hoof verwerk na die top 2 seuns en top 2 dogters.
 • 4 Hoofleiers word aangekondig.

HOOFLEIERBRIEWE

Hoofleiers 2020

HoofseunEben Greyling
HoofdogterElmi Pretorius
OnderhoofseunChristiaan de Wet
OnderhoofdogterCarla Venter

Baie geluk aan die hoofleiers wat Donderdag 9 Julie aangewys is.

Ons hartlike gelukwense.  Voorspoed vir julle jaar as ambassadeurs van Laerskool Louis Leipoldt.

Daar wag groot uitdagings vir hierdie groep hoofleiers wat as baanbrekers in hierdie unieke omstandighede hul leierskap moet uitleef

Leiers kleredrag

Netjiese Leipies

Mev Schoeman is in beheer van hare- en klereinspeksies en die  doel is die algemene netheid van skooldrag en haarstyle.  Inspeksies word onaangekondig deur elke klasonderwyser gedoen  en hulle stuur  ‘n klaslys aan mev Schoeman wat dan die nodige waarskuwings rig aan oortreders. 

Die oortreding wat  die meeste plaasvind is vreemde skoene en kouse.  Dogters dra blou kouse met die skool se kleurstrepe, nie wit nie.

Seuns dra grys kouse met skoolstrepe en  dogters kan by wintersdrag ook grys kouse by langbroeke dra. Geen blink steentjies en oorbelle wat swaai  en  geen jel in hare is toelaatbaar nie.

Riglyne vir seuns se haarstyl is wel aangepas in 2017 in die reëlboekie maar dit behels net dat hare met 2 kamgroottes mag verskil indien opgeskeer en die haarstyl moet nog by die skooluniform pas.

Skooldrag is ‘n uniform en geen vreemde stukke word daarby gedra nie.

Ons is trots op skooldrag want eenvormigheid  werk lojaliteit en kameraderie in die hand.

Mieke Badenhorst

credo