Leiers

Leiervoogde:  Me. G Schoeman, Me. C Barnard, Mnr. J Opperman, Mnr. S Bam.

PROSEDURE VIR VERKIESING VAN LEIERS

 • Slegs Gr 6 leerders mag verkies word (daaropvolgende jaar in Gr 7).
 • 30 – 40 Leiers word verkies (15 – 20 seuns en 15 – 20 dogters), waaruit die 4 hoofleiers gekies word.
 • Die proses neem tydens die veldskool in aanvang.
 • Verkiesing vind plaas in skooltyd tydens die voorgeskrewe periode soos bepaal deur die skoolhoof.
 • Almal stem gelyk op ‘n gegewe tyd sodat besprekings deur leerders en personeel verhoed word.
 • Elke kind/personeellid mag vir die vooraf bepaalde hoeveelheid dogters en seuns, wat nie die vasgestelde getal oorskry nie, stem.
 • Die gedragseienskappe (55%) en veldskool-evaluasie (15%) word gebruik om die kortlys saam te stel.
 • Nadat die personeel en leerders gestem het, sal daar ‘n kortlys saamgestel word, bestaande uit 30 dogters en 30 seuns en hierdie leerders sal dan bepunt word.
 • Die skool aktiwiteite en deelname (30%, veldskool uitgesluit) word gebruik om die name op kortlys te prioritiseer tot die top 15 – 20 dogters en 15 – 20 seuns.
 • Die leiervoogde hanteer die verwerking van die inligting op ‘n vertroulike wyse.
 • Die verwerkte inligting word deur die verkiesingskomitee gekontroleer.
  • Die eerste 15 – 20 kandidate (seuns en dogters apart) op die kortlys word dan tot leiers verkies en deur die hoof bekragtig. Geen bespreking vind plaas nie.
 • Uit die leiersgroep word 4 hoofleiers (hoofseun en –dogter, asook onderhoofseun en -dogter aangewys).

HOOFLEIERVERKIESING:

 • 8 leerders, onderskeidelik seuns en dogters word in aanmerking geneem vir die hoofleiers posisies.
 • Die huidige leiers kry dan geleendheid om te stem vir die hoofleiers (2 dogters en 2 seuns).
 • ‘n Kortlys van 4/5, dogters en seuns word dan uit die bogenoemde stemmery saamgestel.
 • Hierdie 4/5 seuns en dogters word dan genooi vir ‘n onderhoud met die bestuur en leiervoogte.
 • Bestuur en voogde stem na onderhoude vir hoofleiers (2 dogters en 2 seuns).
 • Stembriewe word deur die hoof-leiervoog ontvang en deur me Schoeman, adjunkhoof en hoof verwerk na die top 2 seuns en top 2 dogters.
 • 4 Hoofleiers word aangekondig.

HOOFLEIERBRIEWE

Leiers 2021

Leiervoogde:  Me. G Schoeman, Me. C Barnard, Mnr. J Opperman, Mnr. S Bam.

Dogters

1. Ninke Badenhorst
2. Dieneke Beukes
3. Anica Blom
4. Sureta Brits
5. Jani Coetzer
6. Kylin Erasmus
7. Alison Farla
8. Mienke Jansen
9. Duané Langner
10. Merie Langner
11. Zanele Masuku
12. Elné Moolman
13. Ashley Nel
14. Izelle Nel
15. Leah Roberts
16. Kylin Roux
17. Liandrie Roux
18. Monique Simmons
19. Quinlyn Smith
20. Birgitte Weideman

Seuns

1. Eduard de Wet
2. Darius Durie
3. Bèrnick Fourie
4. Stals Gouws
5. Shayne Greeff
6. Stiaan Grünenfelder
7. Jano Jordaan
8. Carlo Kotzé
9. Malan le Roux
10. Leon-Charles Louw
11. Jaco Oosthuizen
12. André Roode
13. Vian van Breda
14. Dawid van den Heever
15. Deryck van Staden
16. Adriaan Venter
17. Conraad Viljoen
18. Marnus Viljoen
19. Stefan Vorster
20. Hanno Vosloo

Hoofleiers 2021

Baie geluk aan ons vier hoofleiers wat op 19 April aangewys is.

Hulle is deur ‘n lang proses om as  hoofleiers verkies te word..  Eerstens is hulle in 2020 as deel van die leiergroep verkies.  Daarna het ‘n kwartaal in 2021 gevolg waartydens die groep geleentheid gekry het om as leiers op te tree.  Opleiding deur die leiervoogde  is gedoen en me A Snyman, die kultuurhoof het al die leiers opgelei in vaardighede vir antwoorde tydens  ‘n onderhoud.  Daarna het nominasies gevolg, ‘n stemming deur hul medeleiers en Gr 7 personeel, ‘n kortlys is saamgestel waaruit ‘n groep vir onderhoude genooi is. Die onderhoude is gedoen deur die leiervoogde en bestuur van die skool.   Die 4 hoofleiers en hul ouers is genooi na ‘n kort bekendstellingsfunksie op 19 April. 

Darius Durie – hoofseun

Sureta Brits – hoofdogter

Deryck van Staden – onderhoofseun

Ninke Badenhorst – onderhoofdogter

Leiers kleredrag

Netjiese Leipies

Mev Schoeman is in beheer van hare- en klereinspeksies en die  doel is die algemene netheid van skooldrag en haarstyle.  Inspeksies word onaangekondig deur elke klasonderwyser gedoen  en hulle stuur  ‘n klaslys aan mev Schoeman wat dan die nodige waarskuwings rig aan oortreders. 

Die oortreding wat  die meeste plaasvind is vreemde skoene en kouse.  Dogters dra blou kouse met die skool se kleurstrepe, nie wit nie.

Seuns dra grys kouse met skoolstrepe en  dogters kan by wintersdrag ook grys kouse by langbroeke dra. Geen blink steentjies en oorbelle wat swaai  en  geen jel in hare is toelaatbaar nie.

Riglyne vir seuns se haarstyl is wel aangepas in 2017 in die reëlboekie maar dit behels net dat hare met 2 kamgroottes mag verskil indien opgeskeer en die haarstyl moet nog by die skooluniform pas.

Skooldrag is ‘n uniform en geen vreemde stukke word daarby gedra nie.

Ons is trots op skooldrag want eenvormigheid  werk lojaliteit en kameraderie in die hand.

Mieke Badenhorst

credo