Graag herinner ons jou aan die Afrikaanse Skole-Ekspo. Indien jy nog nie die skool se deelnamevorm gestuur het nie, moet nie langer huiwer nie. Ons ontvang graag die skooldeelnamevorm en die leerders se inskrywings!

Die Afrikaanse Internasionale Skole-Ekspo is ’n opwindende skolekompetisie wat jaarliks vir skoolleerders regoor die wêreld aangebied word. Die Ekspo fokus veral op leerders se kreatiewe hantering van Afrikaans.

Alle graad 6-12-leerders regoor die wêreld kan deelneem. Skole word aangemoedig om die leerders deur die skool te laat deelneem, maar individuele leerders se inskrywings sal nie weggewys word nie. Belangrik om te noem, is dat die algehele wenner van die kompetisie sal wegstap met ’n toer na Europa.

In 1916 het die heel eerste Afrikaanse film verskyn. Om dié rede is vanjaar se tema: 100 jaar van AFRIKAANSE FILMS. Daar is twee afdelings van 6 kategorieë elk – een temagerig en die ander oop waar die leerders enige onderwerp kan gebruik.

AFRIKAANSE GESKIEDENISKATEGORIE

 1. Dagboekinskrywing – Die leerders moet dagboekinskrywings maak van ’n filmster of karakter in ’n Afrikaanse film uit die verlede.
 2. Historiese opstel – Die leerders moet ’n opstel skryf oor ’n Afrikaanse film of oor die betekenis van Afrikaanse films in die algemeen (verhalend, beskrywend of beredeneerd)
 3. Skilderkuns – Die leerders moet ’n Afrikaanse filmster of ’n toneel uit ’n Afrikaanse film skilder.
 4. Koerantberig – Die leerders moet ’n resensie skryf oor enige Afrikaanse film die afgelope 100 jaar.
 5. Advertensie – Die leerders moet ’n bemarkingsadvertensie vir enige Afrikaanse film die afgelope 100 jaar ontwerp.
 6. Storieboek – Die leerders moet ’n fiktiewe geïllustreerde kinderstorie skryf wat dateer uit die Anglo-Boereoorlog, die Groot Trek of die VOC-tydperk.

ALGEMEEN AFRIKAANSE KATEGORIE (enige onderwerp)

 1. Kortverhaal – Die leerders moet ’n Afrikaanse kortverhaal van 3000 woorde skryf.
 2. ’n Afrikaanse  liedjie – Die leerders moet ’n Afrikaanse liedjie skryf, waarvan die musiek en liriek oorspronklik moet wees.
 3. Poësie – Die leerders moet ’n oorspronklik Afrikaanse gedig oor enige onderwerp skryf.
 4. Fotografie – Die leerders moet ’n enkelfoto neem wat die Afrikaanse kultuur uitbeeld.
 5. Plakboek – Die leerders moet ’n plakboek maak van artikels oor aktuele sake wat Afrikaans raak; dan moet die leerders hulle eie standpunt van nie meer as  300 woorde nie, daaroor skryf.
 6. Strokiesverhaal – Die leerders moet ’n fiktiewe geïllustreerde strokiesverhaal, wat gaan oor kinders, skryf. Die strokiesverhaal moet ’n les vir kinders oordra.

Alle inskrywings moet op die laatste 31 Julie 2016 elektronies ingegee wees by die FAK-kantore. Daar is egter kategorieë wat fisies ingegee moet word, soos die dagboekinskrywing, die skilderkuns, die storieboek, die plakboek en die strokiesverhaal. Hierdie kategorieë moet ook teen 31 Julie 2016 by die FAK-kantore wees. Geen laat inskrywings sal aanvaar word nie.

Leerders word volgens ouderdomsgroepe beoordeel: graad 6-7, graad 8-9 en graad 10-12. In elke afdeling en elke kategorie volgens die ouderdomsgroepe sal ’n wenner aangewys word. Die organiseerders behou egter die reg voor om, indien daar na hulle mening te min inskrywings in ’n kategorie is of as die standaard nie hoog genoeg is nie, nie ’n wenner in die spesifieke kategorie aan te wys nie.

Slegs nasionale beoordeling sal plaasvind.

Elke deelnemer ontvang ’n sertifikaat wat by skole se prysuitdelings oorhandig kan word. Afdelingswenners en naaswenners ontvang ’n sertifikaat met ’n goue/silwer/brons seël en verskeie pryse. Skole met die meeste inskrywings ontvang ook ’n prys.  Mediablootstelling word gegee aan skole en wenners van afdelings.

Vir verdere inligting besoek www.fak.org.za en kliek op kultuur. Of maak met Chrisna kontak by ekspo@fak.org.za of 012 301 1777. SKOOLDEELNAMEVORM 2016