Die Centurion-Kultuurnetwerk van die FAK het vanoggend die voorreg gehad om erkenning te gee aan onderwyseresse wat kultuur in die skool en gemeenskap bevorder. Amanda Snyman, Annemarie van Rensburg en Lizette du Preez is genomineer deur ouers van die skool, asook kultuurnetwerklede, vir hulle reusebydrae tot die kultuur by Laerskool Louis Leipoldt.

Juffrou Amanda Snyman is die kultuurhoof en sy rig meer as 300 items af, onder meer prosa, groepprosa en redenaars. Onder haar leiding ontvang Laerskool Louis Leipoldt ook reeds die afgelope ses jaar die meeste toekennings by die Centurion kunstefees. Sy ontvang die erkenning vir haar rol in die bevordering van kultuur in die skool en ons gemeenskap.

Juffrou Annemarie van Rensburg rig ook etlike items af, en is die taalversorger en die redakteur van die skoolkoerant. Sy lei jeugleiers op om hul plek in die gemeenskap vol te staan. Sy kry erkenning vir haar rol in Die Voortrekkers en die skool se kultuur.
Juffrou Lizette du Preez is ook betrokke by Die Voortrekkers in die skool, asook fondsinsamelings vir kinders in nood. In samewerking met die ander personeel het sy meer as 300 blikkies ingesamel vir die K9-projek van Die Voortrekkers. Sy kry erkenning vir haar rol om kultuur in die skool te bevorder.

Een van die doelstellings van die Kultuurnetwerke is om erkenning te gee aan plaaslike kultuurleiers vir hulle dienswerk. En soos een van die onderwyseresse vanoggend opgemerk het: “Jy doen maar wat jy doen, en as jy ’n erkenning soos hierdie kry, is dit soos ’n reuseklop op die skouer. En dan gaan jy met groot ywer aan, want dit wat jy elke dag doen, word raakgesien. Baie dankie hiervoor – ons is dankbaar en trots.”