Amanda Snyman
Kultuurhoof: Me Amanda Snyman
Epos: kultuur@louisleipoldt.co.za

Kultuur Organiseerders

Redenaars                          – A Snyman
Mediasentrum                     – L Cloete
Webblad skakeling              – A Janse van Rensburg
Junior koor                          – M Botha
Senior koor                         – S Rautenbach
Ramkietjie                           – A Janse van Rensburg
Slagorkes                            – AJ Janse van Rensburg

Slampamper Drama

Hoof en organiseerder: Me Amanda Snyman

E-pos: kultuur@louisleipoldt.co.za

Toelatingsvereistes:
Laerskool Louis Leipoldt se dramagroep staan bekand as Slampamper drama.
Gedurende Novembermaand registreer leerlinge vir die volgende jaar. Leerlinge wat beskik oor dramatalent is welkom om te registreer.By Slampamper drama kry leerlinge die geleentheid om in te skryf by die Centurion Kunstefees vir ‘n verskeidenheid van items.
Gedurende die loop van die jaar word daar aandag gegee aan die volgende genres: Voordrag, gedramatiseerde werk, prosa, mimiek, samesprake. monoloë, koordanse en improvisasie.

Kommunikasie:
Die weeklikse nuusbrief word hoofsaaklik gebruik om die jongste nuus oor te dra.

Oefentye:
Die dramagroep bestaan uit ±80 leerlinge. Die leerlinge word gegroepeer volgens grade.
Op Woensdae is ‘n spesiale oefensessie vir leerlinge wat deelneem aan netbal en rugby. Gedurende die derde kwartaal kry drama voorkeur omdat die kunswedstryd hoofsaaklik plaasvind gedurendAugustusmaand.
Optree-tye bots dikwels met krieket, tennis, sagtebal en hokkie.

Drag:
Dramadrag bestaan uit ‘n swart langbroek en ‘n swart gholfhemp.

Optredes:
Al die lede van Slampamper drama kry die geleentheid om deel te neem by ‘n kunswedstryd. Hierdie groep is ‘n baie goeie advertensie vir ons skool. Ons sou graag meer aandag wou gee aan groepwerk maar die leerlinge se vele aktiwiteite bots deurentyd met groepwerk oefening. Die drama groep tree gereeld op by kerke en ander geleenthede waarheen hul genooi word.

Gedragskode:
By Slampamper drama word die volgende waardes aangeleer; stiptelikheid, uithouvermoë, nederigheid, hardwerkendheid, gesonde kompetisie gees en kunswaardering.
Leerlinge moet verskoning aanteken indien ‘n oefening nie bygewoon kan word nie. Tydens groepwerk oefening word daar ‘n 100% bywoning verwag.
Tydens optredes word daar van die leerlinge verwag om hul maats te ondersteun en te respekteer.

Toekennings:
Toekennings word toegeken volgens die kultuurbeleid. Goeie prestasie in kultuur speel ‘n deurslaggewende rol. Trofeë, sertifikate en medaljes word volgens meriete toegeken tydens die meriete funksie aan die einde van die jaar.

Redevoering

Hoof en organiseerder: Me Amanda Snyman
E-pos: kultuur@louisleipoldt.co.za

Woensdag 27 Januarie word ‘n werkswinkel aangebied : Die skryf van ‘n toespraak
Dit word aangebied in me A Snyman se klas: Kamer 39
Direk na skool tot ongeveer 15:00
Bring asb eie pen en aantekenboek saam
Die leerlinge wie se toesprake reeds geskryf is moet dit na me Snyman neem vir kontrolering

Redenaarsdeelname:
Laerkool Louis Leipoldt ondersteun die ATKV se landswye Redenaarskompetisie. Alle leerlinge van Louis Leipoldt het die geleentheid om deel te neem aan Redevoering. Dit geskied gedurende die eerste kwartaal van elke jaar.
Die ATKV temas word reeds die vorige jaar in die nuusbrief bekendgemaak.
Leerlinge neem ook deel aan Openbare Redevoering by die Centurion Kunstefees gedurende Augustus.

Kommunikasie aan ouers:
Inligting word deurgegee in die weeklikse nuusbrief. Daar word elke jaar ‘n opleidingsessie aangebied vir ouers wat belangstel in die skryf van toesprake. Riglyne vir die skryf van ‘n toespraak is ook elke jaar beskikbaar.

Optredes:
Louis Leipoldt tree hoofsaaklik op by die ATKV en by die Centurion Kunstefees.
Indien daar genoeg belangstelling is tree ons ook op by ander kompetisies bv. Oppie Tong Af

Drag:
Leerlinge tree op in netjiese skooldrag asook kouse en skoene.

Gedragskode:
Leerlinge wat deelneem aan die ATKV se redenaarskompetisie onderwerp hulle aan die reëls van die ATKV en van die skool. Deelnemers ondersteun en respekteer mekaar.

Toekennings:
Trofeë, medaljes en sertifikate word toegeken soos bepaal deur die kultuurbeleid vir redevoering.

Redenaars Fotos

Junior Revue

E-pos: kultuur@louisleipoldt.co.za

Revue/Musiekspel/Konsert:
Die betekenis van revue volgens die HAT: Opvoering bestaande uit tonele wat slegs los saamhang.
Musiekspel: ‘n Storie wat vertel word met behulp van liedere.
As gevolg van die toenemende groei in leerlingtal by Louis Leipoldt, is ons genoodsaak om ‘n junior en ‘n senior revue aan te bied. Ons glo in afwisseling en daarom pak ons elke jaar iets anders aan. In 2013 het die juniors ‘n heldeverhaal uitgebeeld in die vorm van ‘n musiekspel wat meer dialoog vereis. In 2015 bied die seniors ‘n revue waar die klem meer op liedere val. Ons het al verskeie temas aangepak van geskiedenis, die ruimte-eeu tot Walt Disney.
Wat ookal ons temas is, die opvoedkundige waarde, bly die hoofdoel van elke revue of musiekspel.

Deelname: 
Al die leerlinge van die skool word aangemoedig om deel te neem. Deelname aan enige vorm van ‘n “konsert” is van onskatbare waarde vir elke kind.
Ons verwag van elke leerling wat deelneem 100% teenwoordigheid by elke optrede. Ons werk as ‘n span saam en laat nie ons maats en onderwysers in die steek nie.

Musiekspel 2013: Ons sal onthou – Die verhaal van Japie Greyling
Foto’s

Senior Revue

Senior Koor

AFDELING: KULTUUR – SENIOR KOOR

Hoof/Organiseerder: Mev Sandri Rautenbach

Admin: Mev Marizanne Smith

Assistent: Mej Lieandri Ackermann

Begeleidster: Mev Chanelle Kotzee

(kliek op prent om dit groter te maak)

PROSEDURE TOT TOELATING: In Januarie/Februarie  word oudisies gehou, eerstens vir Graad 4 en 5 en die daarop volgende week vir Graad 6 en 7. Leerders word in groepe van 4 – 8 getoets. Liedjies word gespeel en kinders moet saam sing. Daar word ook ‘n teenstem gesing, daardeur word die kwaliteit van die stem en ook of leerder nootvas kan sing, getoets. Oudisies is behartig deur 4 personneellede wat na die stemme luister. Leerders wat nie op noot sing nie kan nie vir die Seniorkoor oorweeg word nie.

KOMMUNIKASIE NA OUERS: Via omsendskrywes. Ouers word ingelig dat hul kind/ers as lid van die Seniorkoor gekies is. Voor die kamp word briewe met reëlings uitgestuur asook voor optredes en belangrike oefentye en gebeurtenisse.

OEFENTYE: Elke Woensdagmiddag vanaf 13:50 tot 14:50 in die saal asook sekere Saterdae voor die opnames en optredes tot en met einde April. Tydens ‘n jaar wat die seniorrevue aangebied word, oefen die koor tot en met die opnames. Daarna vind oefening van openings- en slotdans op Woendae plaas.

OPTREDES: Die koor sal 27 Maart in die skoolsaal, asook die aand by Hoërskool Centurion se Koorfees optree. Die volgende beplande optrede is 13 Augustus by Afrikaans Hoër Meisies, asook die Centurion Kunstefees wat in Augustus tot September plaasvind. Ander optredes sal nog bespreek word. 

DRAG: Ons tree op in ‘n maroon onderbaadjie en strikdas (seuns soms swart kruisbande), met grys skoolbroeke , (soms wit handskoene, en ‘n rooi en blou serpie wat verskaf word). Koorlede dra swart skoolskoene en swart kouse met ‘n wit langmouknoop hemp en dogters kan maroon rekkies en linte in hare sit.

GEDRAGSKODE: Leerlinge moet ‘n skriftlike verskoning inhandig as hulle siek was of nie kooroefening bywoon nie. As ‘n leerder meer as 2 keer sonder verskoning nie opdaag nie kan hy/sy hul sertifikaat aan die einde van die jaar verbeur!

ETIKET: Leerlinge moet betyds wees vir kooroefening en mag slegs in skooldrag oefen. By optredes is leerders pligsgetrou en stiptelik met bewegings en is goed ingeoefen om slegs vir die dirigent te kyk en haar instruksies dop te hou. Geen eetgoed of drinkgoed in saal,en geen kougom word toegelaat nie.

TOEKENINGS EN BELEID: Elke lid van die Seniorkoor ontvang tydens die prysuitdeling ‘n sertifikaat vir deelname aan die Seniorkoor, as hulle al die oefeninge bygewoon het soos volgens gedragskode. As hulle aan ‘n kompetisie deelgeneem het en gewen het of ‘n goeie punt is behaal, ontvang elkeen ‘n ekstra sertifikaat. Daar word op leerders se sertifikaat aangedui as hul 4 jaar lid van die koor was.

Junior Koor

Koorleier: M Botha Begeleidster: A Coetzee

(kliek op prent om dit groter te maak)

Baie geluk aan mevv M Botha (koorleier) en A Coetzee (begeleidster) met die pragtige prestasie wat die junior koor behaal het op 15 Aug by die Centurion Kunstefees.  Die koor het ‘n A+ toekenning losgesing.

Voortrekkers

Kliek op die prent of opskrif vir al die inligting.

Slagorkes

Die slagorkes oefen Woensdae van 13:45 – 15:00. Mej. A v Rensburg is die orkesleier.

Prosedure vir toelating tot slagorkes

Gedurende die musiekklas periodes van die grondslagfase word leerlinge geïdentifiseer om moontlik tot lid van die orkes verkies te word. Alle grondslagfase leerlinge neem aan  verskeie aktiwiteite gedurende die eerste kwartaal deel wat vaardighede toets.   Daarna volg ‘n oudisie om ritme en nootvastheid te toets. Daarna sal leerlinge wat die oudisie slaag ‘n brief ontvang waarna ouers toestemming gee dat die leerling mag deelneem en ook onderneem dat die leerling die oefeninge getrou sal bywoon.  Daar is geen kostes aan deelname verbonde nie, maar mooi luister, getroue bywoning en goeie ritme is ‘n moet!

Die slagorkes tree by verskeie geleenthede soos kultuuraande, kerke of ander geleenthede op.

Orkesleier
Mej A v Rensburg

Skoolblad

Die Ramkietjie, nuusblad van die Laerskool Louis Leipoldt.

Kliek op die prent of opskrif vir al die inligting.

Woema Wurm Leesklub

Woema Wurmleesklub kry splinternuwe leesbankies!

 

Saalkomitee

Kultuurprestasie einde 2016

Slampamper drama Gr R – Gr 3

Slampamper drama Gr 4-7

Leerders wen items by die Centurion kunstefees

Drama leerders genooi na die Centurion kunstefees

Algehele wenners: Samespraak

Kreatiewe advertensie

Algehele wenner Woordspel Gr 4-7