KULTUUR INLIGTING

Kultuurhoof - Amanda Snyman

amandasn@absamail.co.za

Kultuur Organiseerders

Redenaars – A Snyman
Mediasentrum – L Cloete
Webblad skakeling – A Janse van Rensburg
Junior koor – M Botha
Senior koor – S Rautenbach
Ramkietjie – A Janse van Rensburg

Slampamper Drama

Hoof en organiseerder: Me Amanda Snyman
E-pos: kultuur@louisleipoldt.co.za

Toelatingsvereistes: Laerskool Louis Leipoldt se dramagroep staan bekand as Slampamper drama. Gedurende Novembermaand registreer leerlinge vir die volgende jaar. Leerlinge wat beskik oor dramatalent is welkom om te registreer.By Slampamper drama kry leerlinge die geleentheid om in te skryf by die Centurion Kunstefees vir ‘n verskeidenheid van items. Gedurende die loop van die jaar word daar aandag gegee aan die volgende genres: Voordrag, gedramatiseerde werk, prosa, mimiek, samesprake. monoloë, koordanse en improvisasie.
Kommunikasie: Die weeklikse nuusbrief word hoofsaaklik gebruik om die jongste nuus oor te dra.
Oefentye: Die dramagroep bestaan uit ±80 leerlinge. Die leerlinge word gegroepeer volgens grade. Op Woensdae is ‘n spesiale oefensessie vir leerlinge wat deelneem aan netbal en rugby. Gedurende die derde kwartaal kry drama voorkeur omdat die kunswedstryd hoofsaaklik plaasvind gedurendAugustusmaand. Optree-tye bots dikwels met krieket, tennis, sagtebal en hokkie.
Drag: Dramadrag bestaan uit ‘n swart langbroek en ‘n swart gholfhemp.
Optredes: Al die lede van Slampamper drama kry die geleentheid om deel te neem by ‘n kunswedstryd. Hierdie groep is ‘n baie goeie advertensie vir ons skool. Ons sou graag meer aandag wou gee aan groepwerk maar die leerlinge se vele aktiwiteite bots deurentyd met groepwerk oefening. Die drama groep tree gereeld op by kerke en ander geleenthede waarheen hul genooi word.
Gedragskode: By Slampamper drama word die volgende waardes aangeleer; stiptelikheid, uithouvermoë, nederigheid, hardwerkendheid, gesonde kompetisie gees en kunswaardering. Leerlinge moet verskoning aanteken indien ‘n oefening nie bygewoon kan word nie. Tydens groepwerk oefening word daar ‘n 100% bywoning verwag. Tydens optredes word daar van die leerlinge verwag om hul maats te ondersteun en te respekteer.
Toekennings: Toekennings word toegeken volgens die kultuurbeleid. Goeie prestasie in kultuur speel ‘n deurslaggewende rol. Trofeë, sertifikate en medaljes word volgens meriete toegeken tydens die meriete funksie aan die einde van die jaar.

Junior Revue

Revue/Musiekspel/Konsert: Die betekenis van revue volgens die HAT: Opvoering bestaande uit tonele wat slegs los saamhang. Musiekspel: ‘n Storie wat vertel word met behulp van liedere. As gevolg van die toenemende groei in leerlingtal by Louis Leipoldt, is ons genoodsaak om ‘n junior en ‘n senior revue aan te bied. Ons glo in afwisseling en daarom pak ons elke jaar iets anders aan. In 2013 het die juniors ‘n heldeverhaal uitgebeeld in die vorm van ‘n musiekspel wat meer dialoog vereis. In 2015 bied die seniors ‘n revue waar die klem meer op liedere val. Ons het al verskeie temas aangepak van geskiedenis, die ruimte-eeu tot Walt Disney. Wat ookal ons temas is, die opvoedkundige waarde, bly die hoofdoel van elke revue of musiekspel.

Deelname:  Al die leerlinge van die skool word aangemoedig om deel te neem. Deelname aan enige vorm van ‘n “konsert” is van onskatbare waarde vir elke kind. Ons verwag van elke leerling wat deelneem 100% teenwoordigheid by elke optrede. Ons werk as ‘n span saam en laat nie ons maats en onderwysers in die steek nie.

Musiekspel 2013: Ons sal onthou – Die verhaal van Japie Greyling Foto’s

70 jaar feesvieringe se musiekblyspel in 2018

Ryk in herinnering, ryk in onthou…

Senior Koor

AFDELING: KULTUUR – SENIOR KOOR

Hoof/Organiseerder: Mev Sandri Rautenbach Admin/Assistent: Mej Lieandri Ackermann Begeleidster: Mev Chanelle Kotzee

PROSEDURE TOT TOELATING: In Januarie/Februarie word oudisies gehou, eerstens vir Graad 4 en 5 en die daarop volgende week vir Graad 6 en 7. Leerders word in groepe van 4 – 8 getoets. Liedjies word gespeel en kinders moet saam sing. Daar word ook ‘n teenstem gesing. Daardeur word die kwaliteit van die stem en ook of leerder nootvas kan sing, getoets. Oudisies word behartig deur 3 personneellede wat na die stemme luister. Leerders wat nie op noot sing nie kan nie vir die Seniorkoor oorweeg word nie.

KOMMUNIKASIE NA OUERS: Via omsendskrywes asook die D6 kommunikeerder. Ouers word ingelig dat hul kind/ers as lid van die Seniorkoor gekies is, reëlings word uitgestuur voor optredes en belangrike oefentye en gebeurtenisse.

OEFENTYE: Elke Maandagmiddag vanaf 16:30 – 17:30 & Woensdagmiddae vanaf 14:00 – 15:00 in die saal, asook sekere Saterdae voor die opnames en optredes tot en met einde September. Tydens ‘n jaar wat die seniorrevue aangebied word, oefen die koor tot en met die opnames. Daarna vind oefening van openings- en slotdans op Woensdae plaas.

OPTREDES: Die koor tree gedurende die jaar by verskillende kerke, skole en so meer op, asook die Centurion Kunstefees wat in Augustus tot September plaasvind. Ander optredes sal nog bespreek word.

DRAG: Seuns: Wit langmou knopieshemp, grys skoolbroek (lank), swart kruisbande en strikdas.  Swart skoolskoene en grys skoolkouse.

Dogters: Wit langmou knopieshemp, maroon romp, maroon onderbaadjie en strikdas.  Swart balletskoene. Dogters kan maroon rekkies en linte in hulle hare sit.

Soms word wit handskoene, en ‘n rooi en blou serpie ook gebruik.

Ons informele koordrag is ‘n rooi koor t-hemp met ‘n blou denim en rooi of wit tekkies.

Koorlede sal vooraf in kennis gestel word watter drag gedra sal word.

Klere word by die skool gehuur en weer aan die einde van die tydperk weer aan die skool terug besorg.

GEDRAGSKODE: Leerlinge moet ‘n skriftlike verskoning inhandig as hulle siek was of nie kooroefening bywoon nie. As ‘n leerder meer as 2 keer sonder verskoning nie opdaag nie kan hy/sy hul sertifikaat aan die einde van die jaar verbeur!

ETIKET: Leerlinge moet betyds wees vir kooroefening en mag slegs in skooldrag oefen. By optredes is leerders pligsgetrou en stiptelik met bewegings en is goed ingeoefen om slegs vir die dirigent te kyk en haar instruksies dop te hou. Geen eetgoed of drinkgoed in saal,en geen kougom word toegelaat nie.

TOEKENINGS EN BELEID: Elke lid van die Seniorkoor ontvang tydens die prysuitdeling ‘n sertifikaat vir deelname aan die Seniorkoor, as hulle al die oefeninge bygewoon het soos volgens gedragskode. As hulle aan ‘n kompetisie deelgeneem het en gewen het of ‘n goeie punt is behaal, ontvang elkeen ‘n ekstra sertifikaat. Daar word op leerders se sertifikaat aangedui as hul 4 jaar lid van die koor was.

Junior Koor

Koorleier: M Botha
Begeleidster: A Coetzee

Baie geluk aan mevv M Botha (koorleier) en A Coetzee (begeleidster) met die pragtige prestasie wat die junior koor behaal het op 15 Aug by die Centurion Kunstefees.  Die koor het ‘n A+ toekenning losgesing.

Voortrekkers

Voorslag Gala-Aand.
Van links: Willem Scholtz (Oordleier), Anine Wheeler (PD Gebiedsleier), Zandra Machin (Gebiedsleier), Joan Seyffert (Span Offisier en AOL Admin), Jeanré Vorster, Ewan Strydom, De Wijk De Smidt en Odette Dedekind.

PD Voorslag Uitslae – Transvaal

Penkoppe en Drawwertjies

Musiekblyspele

Saalkomitee

Skoolblad

Die Ramkietjie, nuusblad van die Laerskool Louis Leipoldt.

Kliek op die prent of opskrif vir al die inligting.