Koor

Senior Koor

Snr Koor
Koorleiers: Me S Janse van Rensburg en L Wilhelm

 Junior Koor

 
Koorleiers: Mev M Botha en A. Coetzee

Die Juniorkoor bestaan uit gr 2 en gr 3 leerders.  Hulle oefen elke Woensdag van 13:30 tot 14:30.  Die koorleier is mev. M. Botha en die begeleidster is mev. A. Coetzee.  Die koor oefen baie getrou en beplan om op te tree by skoolfunksies, die inligtingsdag vir ouers en die kultuuraand.  ‘n Besoek en optrede by die rusoord en kerkdienste is ook op die lys.  Die koor geniet dit baie om saam te sing.
Mev. M. Botha