Ons  herwin water om vir die diere in die Kaap te stuur.