Die graad 7 afskeidseremonie het plaasgevind op 23 November.

Die groep skenk twee borde vir die nuwe muur by die graad 1 klasse en die muur by die hoek van Pretorius en Langebrink.

Die groep skenk ook twee bankies en fondse vir ‘n klankstelsel.