Op Woensdag, 11 Februarie het vyftien Graad 7-leerders saam met Mev. Jansen ‘n uitreikprojek na Centurion Rusoord onderneem.  Die projek vorm deel van ‘n navorsingprojek wat Mev. Jansen, as deel van haar studies, in samewerking met die Universiteit van Pretoria onderneem het.  Die doel van hierdie projek is tweeledig:  eerstens het dit ten doel om ‘n verskil in die lewens van die bejaardes te maak en tweedens het die leerders waardes soos altruïsme (om te gee sonder om terug te verwag), medemenslikheid en omgee op ‘n praktiese wyse ervaar.

Die leerders het die middag saam met die verswakte bejaardes deurgebring deur vir hulle uit die Bybel te lees, ‘n selfgemaakte boekmerkie te gee en heerlik saam met hulle te kuier.  Die besoek het nie slegs waarde toegevoeg tot die bejaardes se lewens nie, maar die leerders het dit baie geniet  om met die bejaardes te gesels en uit te vra oor hul lewens.

Die waarde wat deur so ‘n projek toegevoeg word, is van onskatbare belang.  Die skool, as integrale deel van ‘n gemeenskap, het hande uitgereik na ons senior burgers op ‘n tasbare wyse.  Dit getuig nie net van samewerking tussen die skool en Centurion Rusoord nie, maar ook met ander betrokkenes soos die Christelike Maatskaplie Raad (CMR) en die Centurion Bejaardesorg.

[nggallery id=69]