Baie dankie vir die donasie wat ons van u af ontvang het! Ons waardeer die ondersteuning en omgee opreg.

Sonder donasies sal dit nie vir ons mootlik wees om nuwe huise te kry vir die ongewensde en verlore diere, soos in die foto’s hier onder nie.

DBV

Elke dier het sy eie verhaal – male sonder tal kry ons nie die ware verhaal nie! As diere tog net vir ons hulle ware verhale kon vertel.

Ons het aannemings diere by beide ons Centurion en Watloo takke, dit is te danke aan donasies van donateurs soos u wat dit moontlik maak.

Vriendelike groete

Korky Levanon
Fundraising & Public Relations
0128035219 (T)
0128035775 (F)

www.spcapta.org.za

Die dierebeskermingsvereniging van Lyttelton sê baie dankie vir die tjek en al die bydraes. Hulle gaan dit baie goed gebruik. 'n Vrywilliger, tannie Jennie, het die gr 1 leerders meer vertel en die items in ontvangs geneem.

dbv2