Geskiedenis van die skool

Soos geskryf deur Mnr A O Skeen (een van die eerste inwoners van Lyttelton)

Ons het die behoefte gevoel om ons eie skool in Lyttelton te hê aangesien ons kinders per trein na Irene of Pretoria moes reis om skool te gaan. Ons het gevoel dat die aantal kinders in die dorp dit regverdig. In opdrag van die NG Kerkraad (toe die Pretoria-Suid NG Gemeente) het ek begin om ‘n naamlys van al die kinders te maak. Ek het van huis tot huis, ook op Lyttelton kleinhoewes, Clubview en Waterkloof gegaan. Danksy mnr G Yssel en Mev van der Walt het ons die Onderwysdepartement van Onderwys genader. Die antwoord was dat indien ons oor ‘n geskikte gebou beskik ons voorstel oorweeg kon word. Mnr Yssel het ‘n gebou op ‘n erf in Krugerlaan omskep in twee klaskamers. Ons aansoek is in Desember 1947 met sukses bekroon. Ek het dadelik ‘n opname genaam vir voorrade en die meeste daarvan in Pretoria gaan haal. Ds W A Louw het ‘n groot rol gevul en is as tweede voorsitter van die skoolkomitee verkies.

Die NG kerksaal en die twee klaskamers (Yssel saaltjie) oorkant die spoor sou die kinders tydelik huisves. Mnr Yssel ‘n ‘n koerant laat aflewer by al die huise en op 21 Januarie 1948 het 168 Afrikaans en Engelssprekende leerlinge opgedaag. Die standerd 4 en 5 leerlinge het skoolgegaan in die voorportaal van die saal, die standerd 2 en 3 agter die verhoog en die grade in die saal. Waar die NG kerk Moedergemeente in Burgerlaan nou staan, was die speelgrond.

Mnr D J Malan is as die eerste hoof aangestel met 3 personeellede – mev H Malan, mev J Browne en mnr JG Wasserman. Twee weke later sluit mej Rowland, mnr HJ Fick en mnr AO Skeen by hulle aan.

Daar is dadelik begin om ‘n geskikte erf vir die nuwe skool te soek. Bouwerk aan die nuwe skoolgebou het op 21 Februarie 1951 begin. Op 2 Oktober 1951 word dele van die nuwe skoolgebou betrek. Die nuwe skool word amptelik in ontvangs geneem op 8 Oktober 1952. Op 25 – 28 Februarie 1953 vind die inwyding van die nuwe skool plaas met groot feesvieringe.

Op 12 Desember 1956 word die Engelsmedium leerlinge oorgeplaas na die nuwe Engelsemediumskool. Die naam van die skool was Lyttelton skool/school tot op 24 Oktober 1957 waarna die skool genoem word Laerskool Louis Leipoldt.

Die skoolsaal, vernoem na mnr D J Malan word op 21 November 1963 in gebruik geneem en die mev Malan doen die onthulling van die bronsplaat.

Mnr JF Naudé begin op 20 Januarie 1964 as nuwe permanente hoof. Die nuwe gradeklaskamers word op 20 Maart 1967 in gebruik geneem. Op 27 September 1967 word die skoollied, geskryf deur mnr Hoffman en getoonset deur mnr Olivier vir die eerste keer gehoor.

Die borsbeeld van Louis Leipoldt in die skoolsaal word op 28 September 1967 onthul deur die direkteur van onderwys, mnr A J Koen. Die borsbeeld is geskep deur J Steynberg.

Die pawiljoen is op 2 Februarie 1970 in gebruik geneem. Mnr WW de Vos word op 21 April 1977 die derde hoof van die skool. Die nuwe mediasentrum wat op 23 Oktober 1986 in gebruik geneem word, is vernoem na mnr WW de Vos.

Die reünie van die veertigste bestaansjaar van die skool word gehou op 30 April 1988.

Op 24 April 1990 word mnr D T du Plessis die vierde hoof.   Die rekenaarsentrum word na mnr du Plessis vernoem. Mnr TN Benade word in 2007 aangestel as hoof.

Mnr Ferreira neem vanaf 1 April 2015 waar as hoof tot 31 Desember 2015. Hy word op 1 Januarie 2016 aangestel as die sesde permanente hoof van die skool.

Die skool vier die sestigste bestaansjaar in 2008. Die skool het tans 1136 leerders en 75 onderwysers.