Dissipline

Hoofdoelwit

Laerskool Louis Leipoldt handhaaf Christelike beginsels in alle opsigte van opvoeding en akademiese onderrig by die skool. Aan die hand daarvan speel dissipline `n belangrike rol by die skool en word die beoefening en die regverdige toepassing daarvan as `n prioriteit beskou. Kinders moet veilig en geborge voel daarom moet daar `n funksionele dissipline stelsel wees om dit te waarborg. Akademiese onderrig is die hoofdoelwit van die skool en dit is slegs moontlik indien die leerlinge in `n leeromgewing onderrig word, wat dit toelaat. Elke onderwyser moet `n byderhandboek byhou. Om konsekwentheid en regverdigheid te bevorder moet dissipline konsekwent toegepas word binne sowel as buite die klaskamer.

Prosedures

Leerders kry negatiewe inskrywings vir oortredings in gedrag, akademie en algemeen. Elke negatiewe inskrywing word per sms ook aan die ouers deurgestuur. Vir elke 5 punte word ‘n brief met verslag aan die ouers deurgestuur. Na die 10de punt volg die tweede brief en weer na die 15 de punt. By die bereik van die 15 de punt moet die leerder detensie sit. Nadat die 20 ste punt bereik word, word die ouers gevra om die situasie met die skool se dissiplinêre komitee te kom bespreek, sodat ons saam ‘n oplossing kan kry. Geen negatiewe inskrywing sal gedoen word sonder drie waarskuwings deur die personeellid. Waar dit ‘n ernstige oortreding is sal die inskrywing (sms) dadelik gedoen word. Vir alle vakke kry die leerder onmiddelik ‘n inskrywing vir huiswerk nie gedoen nie. Oortredings word in vier kategorieё ingedeel en die straf word hiervolgens bepaal.

Positiewe aanmeldings

Leerders word beloon vir positiewe optredes en gedrag soos sport, akademie, kultuur en gedrag ens. Vir elke 5 punte word brief met verslag aan die ouers deurgestuur. Na die 10 de punt volg die tweede brief en weer na die 15 de punt. Elke positiewe inskrywing word per sms ook aan die ouers deurgestuur.

Rede Kategorie
Volgehoue harde werk (akademies) Akademies
Ster van die week Akademies
10 Spogkolle Akademies
Eerlikheid Akademies
Bo 85% vir formele assessering Akademies
Bo 80% vir formele assessering Akademies
Merietstempels in kantoor vir puik werk Akademies
Hulpvaardigheid Algemeen
Pligsgetrouheid Algemeen
Vriendelikheid Algemeen
Voorbeeldige gedrag Algemeen
Volgehoue netjiese werk Algemeen
Volgehoue goeie gedrag Algemeen
Huiswerk altyd voltooid (kwartaaliks) Algemeen
Netheid / voorkoms Algemeen
Klasleierwerk puik uitgevoer Algemeen
Verlore goedere/geld inhandig Algemeen