Kiara Strydom en Angenique Krause verteenwoordig Suid Afrika by die kampioenskappe in Italie as deel van ‘n groep van hulle  dansskool.

TOP ten results in Italy 2015