Die Universiteit van Johannesburg bied 'n bybelvasvra vir skole aan. Die spannetjie onder leiding van Mev Christa Jansen het die jaar tweede geeindig.