Program vir die Jaar

Datum Plek
13 April 2013 Te Anton Van Wou Laerskool
20 April 2013 Te Tygerpoort Laerskool
4 Mei 2013 Te Monumentpark Laerskool
11 Mei 2013 Te Louis Leipoldt Laerskool
18 Mei 2013 Te Menlopark Laerskool
25 Mei 2013 Te Loftus
1 Junie 2013 Te Naka Bulle
8 Junie 2013 Te Centurion Jeugrugby Klub
15 Junie 2013 Te Louis Leipoldt Laerskool : AFSLUITINGSFUNKSIE

[nggallery id=29]

Program 4 Mei 2013 Monumentpark        

Liewe Bulletjie Rugby ouers en nuwe ouers
Bulletjie Rugby 2013 seisoen begin!!

Dit is met groot opgewondenheid dat ons die 2013 seisoen aanpak.
Net sleutel inligting, meer gedetaileerde inligting sal binnekort volg.

Voorlopige Afrigters vergadering: 21 Februarie 2013 om 5:30 te 84 Krugerlaan, Lyttelton (vir bestaande afrigters of belangstellende afrigters vir 2013)
Voorlopige Ouer vergadering: 25 Februarie 2013 om 5nm op Louis Leipoldt se rugbyveld (spelers en ouers welkom)
Oefen dae: Maandae en Woensdae vanaf 5-6 nm
Kostes: R250 per speler per jaar betaalbaar aan Louis Leipoldt Laerskool (bankbesonderhede en verwysing sal op inligtingstuk verskyn)
Ander uitgawe: Een navy blou rugby broekie (Daarop te let dat ek 5-6 jarige broekies te koop aanbied teen R35 per broekie). Broekies te koop aangebied by PEP of ACKERMANS ook.  ELKE SPELER SE NAAM WORD OP DIE BROEK BORDUUR, VERSKAF DUS ASB BROEK SAAM WANNEER U INSKRYWINGSVORM INDIEN.
Waar u betrokke kan raak:

  • Afrigter
  • Verkoop van kositems tydens oefeninge
  • Hulp aan te bied vir ons Bulletjie Rugby dag 11 Mei 2013 (bv pannekoek bak, boerewors braai en verkoop en alle voorstelle)
  • Borg van Lede geld (vir spelers wat dit nie kan bekostig nie)
  • Kontant Borge vir Louis Leipoldt se bulletjie Rugby dag van 11 Mei 2013
  • Borg van 120 Rugby truie vir 2013 seisoen
  • Laat weet asb per epos aan Lindy hoe u graag kan of wil help.  Vele hande maak ligter werk.

As u sou belangstel in ons aktiwiteit, voltooi asb die nodige inligting op die “indemnity form” soos aangeheg.
Nuwe spelers: ek benodig asb ID grootte foto saam inskrywingsvorm asb
Bestaande spelers: voltooi asb slegs kind se naam en van bo aan vorm en teken asb die vrywaringsdeel.
U kan die dokumentasie terug faks na 012 664 1615 of epos na geofflake@mweb.co.za of per hand indien op 25 Februarie 2013 of tydens oefeninge.

Met dank.
Lindy Lake-Roode
Ouerverteenwoordiger

2013 Bulletjie Rugby indemnity form (pdf)

Kontak persoon – Lindy Lake-Roode 083-512-3088