Die Gr7 graadgroep van 2018 het fondse ingesamel vir hul afskeidsgeskenk. Hulle het 3 borde geskenk wat in Langebrink straat aangebring is. Op Vrydag 8 Mrt is bord geinstalleer. Die slagspreek: Ons Leipie ratte rol reg sluit aan by ons waardejaar 2019.