Alle bestellings wat gedoen is voor/op 13 November sal by die skool gedoen word op 14 November.
Alle bestellings daarna kan by die Tien uit Tien winkel afgehaal word.
Ouers kan elektronies bestel en oorbetaal.