Die Woema Wurmleesklub het afgesluit.  Daar is nie leesklub op Dinsdag 24 Maart nie.

Die webblad sal gedurende die vakansie onder konstruksie wees maar op 13 April verskyn die splinternuwe weergawe

 

Nuus van  klereverskaffers:

Leipie Hypie : geen dogterskouse (dogters mag in die winter ook grys kouse by langbroeke dra)
Alle ander wintersklere en KDA hempies is in voorraad.
Marethas:  Min KDA hempies maar dogterskouse en alle ander klere in voorraad.

Belangrik:
Graad R Opedag vir 2016 inskrywings:   Woensdag 15 April om 08:00 in skoolsaal
Veilige parkering op die rugbyveld.  Inligtingsdag vir die ouers.
Inskrywingsvorms beskikbaar by skoolkantoor en word reeds geneem vanaf 13 April.

Ouers van graad 4 – 7 leerders word versoek om die registrasievormpie vir die scribler program so spoedig moontlik aan die registeronderwysers terug te stuur.

Maandag 16 Februarie – Interklas rugby en netbaldag.  Alle leerders neem deel – dra sportdrag soos klasse in kleurspanne ingedeel is.

Individuele foto’s:
Alle leerlinge is op Maandag 26 Januarie afgeneem.  Ouers is nie verplig om die foto’s te koop nie.  Ouers sal ‘n briefie met ‘n voorbeeld van die foto ontvang. Die pakket bestaan uit: 1  foto: 15x20cm, 2 : 10×15 cm en 5 kleiner foto’s.  Klasfoto 15x20cm ingesluit vir R85
LW:   Die skool hanteer geen kontant vir die foto’s nie.  Alle foto’s moet elektronies bestel en betaal word.  Die inbetalingsbesonderhede en ‘n unieke bestelnommer verskyn om die briefie.Bewys van betaling moet elektronies aan die fotograwe gestuur word.   ‘n Afdruk van bewys van betaling moet aan die registeronderwyser gestuur word.    Na die afsluitingsdatum van 28 Februarie word foto’s wat bestel is by die skool afgelewer en deur die klasregister aan die leerlinge gegee.  Wys asb u kind daarop dat die foto’s kan beskadig as dit buig in die skooltas.  Hulle moet dit in ‘n stewige boek plaas.  Die pakket bestaan uit: 1  foto: 15x20cm, 2 : 10×15 cm en 5 kleiner foto’s.  Klasfoto 15x20cm ingesluit vir R85
Laat bestellings of herbestellings sal eers op 23 Maart afgelewer word. 

Ouers moet asb seker maak dat u kind weet waarheen om te gaan of wie hulle afhaal op die eerste skooldag.
Neem kennis van uitkomtye van graad 1 – 3  (graad 2 tye het verander)
KDA  – Ouers moet asb kennis neem dat dogters graad 1 – 3 ‘n donkerblou spanbroekie moet dra onder hul skoolrokkie op dae wat hulle klas KDA les kry.  Hulle neem moeilik aan die aktiwiteite deel as hulle nie ‘n spanbroekie dra nie. 

Skooltye
Begin daagliks:
07:30
Sluit: Gr R Maandae tot Vrydae 12:30
Wagklas – 13:40
Gr 1: Maandae en Vrydae – 12:30
Dinsdae, Woensdae, Donderdae – 13:00
Wagklas – 13:40
Gr 2: Maandae en Woensdae 13:30
Dinsdae en Donderdae 13:00
Vrydae – 12:30
Wagklas – 13:40
Gr 3: Maandae en Woensdae – 13:30
Dinsdae, Donderdae en Vrydae – 13:00
Wagklas – 13:40
Gr 4 – 7: Maandae tot Vrydae – 13:40
Pouses
Eerste pouse 10:00 tot 10:20
Tweede pouse 11:50 tot 12:10

Huissport:  Alle leerders neem deel:   Vrydag 16 Januarie:   09:00 tot 17:00
Donderdag 15 Januarie : Hekkies en 150 en 200 m naellope