As skool maak ons gereeld van ander deskundiges gebruik om ons hande op verskeie opvoedkundige  wyses te versterk.  Op Woendsdag, 21 Januarie, het ons vir hierdie terapeute, opvoedkundige sielkundiges, medici en ander deskundiges ons waardering gewys vir die besondere wyse waarop hulle met ons Leipie maats en hul ouers saamwerk. 

Johan Scholtz het ‘n baie inspirerende boodskap oorgedra en ons ook vergas met sy besondere sangtalent. Daarna het die gaste  heerlik saamgeëet en mekaar beter leer ken sodat hulle ook in die vervolg nouer met mekaar sal saamwerk ten einde ons Leipiemaats en ouers nóg beter te kan ondersteun.

Dit was nie net ‘n heerlike saamkuier geleentheid nie, maar bande is in die gemeenskap gesmee ten einde beter samewerking en ondersteuning aan die skool te verseker.