Atletiek

Atletiek word die eerste kwaartaal en in die vierde kwartaal gedoen.  Atletiekklere is te huur by Me Nel.  Ouers sal verantwoordelik gehou word vir die vervanging van die klere indien dit wel beskadig word.  

Huissport : Gaan oor massa deelname en almal is welkom om die dag aan die atletiek deel te neem. 

Atletiekspan : Die atlete wat plekke behaal het op die huissport word gekies tot die atletiekspan wat dan aan wegbyeenkomste deelneem. 

Atlete wat aan die kwalifiserende tye / afstande voldoen, word ingeskryf vir die Clusterspan, daarna kan die atleet Distrik toe gaan en dan Gauteng of SA kampioenskappe. 
Gr 1 – 3 neem net deel aan naellope.
Gr 4 en Gr 5 neem aan alles deel behalwe spiesgooi en diskus.
Gr 6 en Gr 7 neem aan alles deel en het ook spiesgooi en diskus. 

Atlete wat verder deurgaan na Gautengkampioenskappe mag slegs aan rugby en netbal deelneem as daar n skriftelike brief by die Atletiekorganiseerder ingehandig word deur die ouers.

2015atletiekspan1            

2015atletiekspan2

2015atletiekspan14

2015atletiekspan13

2015atletiekspan12

2015atletiekspan11

2015atletiekspan10

2015atletiekspan9

2015atletiekspan8

2015atletiekspan7

2015atletiekspan6

2015atletiekspan5

2015atletiekspan4

2015atletiekspan3