Akademiese inligting

Grondslagfase

Grondslag Fase Inligting (kliek om oop te maak)

Intersenfase

Senior Fase Gr 7

Snr Fase Inligting (kliek om oop te maak)

Eksamenroosters

Eksamenroosters

PRESTASIES
Top Tien 2019

Gr 5

Adriaan Venter, Jani Coetzer, Liandrie Roux, Dieneke Beukes, Dawid v/d Heever, Leon-Charles Louw, Ashley Nel, Sureta Brits, Zanele Masuku, Alison Farla.

Gr 6

Carla Venter, Tanya Jansen v Rensburg, Lia Ludick, Wiann Gous, Inke Janse v Rensburg, Elmi Pretorius, Shané Noppé, Joanè v/d Westhuizen, Ellen-Raé Bester, Christine Nortje.

Gr 7

Shanike Jordaan, Josua Markram, Wouter Kielblock, Luché Steyn, Gideon Markram, Nicci Louw, Erika Skea, Zoe Beeslaar, Mikayla Albers, Odette Dedekind.

Dissipline

Hoofdoelwit – Laerskool Louis Leipoldt handhaaf Christelike beginsels in alle opsigte van opvoeding en akademiese onderrig by die skool. Aan die hand daarvan speel dissipline `n belangrike rol by die skool en word die beoefening en die regverdige toepassing daarvan as `n prioriteit beskou. Kinders moet veilig en geborge voel daarom moet daar `n funksionele dissipline stelsel wees om dit te waarborg. Akademiese onderrig is die hoofdoelwit van die skool en dit is slegs moontlik indien die leerlinge in `n leeromgewing onderrig word, wat dit toelaat. Elke onderwyser moet `n byderhandboek byhou. Om konsekwentheid en regverdigheid te bevorder moet dissipline konsekwent toegepas word binne sowel as buite die klaskamer.

Prosedure –  Leerders kry negatiewe inskrywings vir oortredings in gedrag, akademie en algemeen. Elke negatiewe inskrywing word per sms ook aan die ouers deurgestuur. Vir elke 5 punte word ‘n brief met verslag aan die ouers deurgestuur. Na die 10de punt volg die tweede brief en weer na die 15 de punt. By die bereik van die 15 de punt moet die leerder detensie sit. Nadat die 20 ste punt bereik word, word die ouers gevra om die situasie met die skool se dissiplinêre komitee te kom bespreek, sodat ons saam ‘n oplossing kan kry. Geen negatiewe inskrywing sal gedoen word sonder drie waarskuwings deur die personeellid. Waar dit ‘n ernstige oortreding is sal die inskrywing (sms) dadelik gedoen word. Vir alle vakke kry die leerder onmiddelik ‘n inskrywing vir huiswerk nie gedoen nie. Oortredings word in vier kategorieё ingedeel en die straf word hiervolgens bepaal.

Positiewe aanmeldings – Leerders word beloon vir positiewe optredes en gedrag soos sport, akademie, kultuur en gedrag ens. Vir elke 5 punte word brief met verslag aan die ouers deurgestuur. Na die 10 de punt volg die tweede brief en weer na die 15 de punt. Elke positiewe inskrywing word per sms ook aan die ouers deurgestuur.

Rede Kategorie
Volgehoue harde werk (akademies) Akademies
Ster van die week Akademies
10 Spogkolle Akademies
Eerlikheid Akademies
Bo 85% vir formele assessering Akademies
Bo 80% vir formele assessering Akademies
Merietstempels in kantoor vir puik werk Akademies
Hulpvaardigheid Algemeen
Pligsgetrouheid Algemeen
Vriendelikheid Algemeen
Voorbeeldige gedrag Algemeen
Volgehoue netjiese werk Algemeen
Volgehoue goeie gedrag Algemeen
Huiswerk altyd voltooid (kwartaaliks) Algemeen
Netheid / voorkoms Algemeen
Klasleierwerk puik uitgevoer Algemeen
Verlore goedere/geld inhandig Algemeen

Positiewe Gedrag

1 Volgehoue akademiese werk 11 Huiswerk altyd gedoen (per kwartaal)
2 Meriete stempels vir puik werk 12 Bo 80% vir formele assessering
3 Verlore goedere / geld ingehandig 13 Eerlikheid
4 Voorbeeldige gedrag 14 Ster van die week
5 Hulpvaardig 15 Goeie samewerking
6 Pligsgetrou 16 Goeie maniere
7 Vriendelik 17 Werk hard en doen sy/haar bes
8 Tel papiere op 18 Gehoorsaamheid
9 Hulp tydens funksies by skool 19 Volgehoue goeie samewerking
10 Uitsonderlike verbetering vir toets 20 Mededeelsaamheid

Negatiewe Gedrag

1 Oortreding van skoolreël 12 Diefstal
2 Blatante ongehoorsaamheid 13 Gooi papiere op skoolterrein
3 Kom laat in klas/skool 14 Verlaat klas sonder toestemming
4 Praat aanhoudend in klas 15 Verniel skooleiendom
5 Selfoon aan in die klas 16 Nasorg nie gedoen
6 Ontwrig klas 17 Boek vergeet
7 Speel in klas 18 Huiswerk nie gedoen
8 Spot maats 19 Toets nie geteken
9 Gebruik kru taal / vloek 20 Oneerlik tydens toetse
10 Baklei 21 Voorkoms: kleredrag
11 Boelie 22 Praat terug

Rekenaarsentrum

Alle leerders besoek die sentrum gedurende skoolure vir 1 periode per week om lees- en ander vaardighede te verbeter. Mnr Janneman Opperman is in beheer van die sentrum.

Kontak besonderhede: Mnr Janneman Opperman (012) 664 5798 Beste tye om te skakel: 7:30 en na skool van 13:30 Maandae, Dinsdae en Woensdae.

Mediasentrum

Tye:  Eerste pouse  en na skool tot 14:00 (behalwe op Vrydae). Koeldrank of eetgoed word nie toegelaat nie.  Alle boeke moet met sorg hanteer word.   Stilte is noodsaaklik. Boeke mag vir 2 weke uitgeneem word. Leerders in die grondslagfase moet ‘n materiaalsakkie hê om boeke in te plaas wanneer dit uitgeneem word. Leerders mag nie meer as 2 boeke per geleentheid uitneem nie.

Opdragte en Leerstof