Alle leerders besoek die sentrum gedurende skoolure vir 1 periode per week om lees- en ander vaardighede te verbeter. Mnr Janneman Opperman is in beheer van die sentrum.

Kontak besonderhede: Mnr Janneman Opperman (012) 664 5798 Beste tye om te skakel: 7:30 en na skool van 13:30 Maandae, Dinsdae en Woensdae.

Tye:  Eerste pouse  en na skool tot 14:00 (behalwe op Vrydae). Koeldrank of eetgoed word nie toegelaat nie.  Alle boeke moet met sorg hanteer word.   Stilte is noodsaaklik. Boeke mag vir 2 weke uitgeneem word. Leerders in die grondslagfase moet ‘n materiaalsakkie hê om boeke in te plaas wanneer dit uitgeneem word. Leerders mag nie meer as 2 boeke per geleentheid uitneem nie.

Alle leerders besoek die sentrum gedurende skoolure vir 1 periode per week om lees- en ander vaardighede te verbeter. Mnr Janneman Opperman is in beheer van die sentrum.

Kontak besonderhede: Mnr Janneman Opperman (012) 664 5798 Beste tye om te skakel: 7:30 en na skool van 13:30 Maandae, Dinsdae en Woensdae.

Tye:  Eerste pouse  en na skool tot 14:00 (behalwe op Vrydae). Koeldrank of eetgoed word nie toegelaat nie.  Alle boeke moet met sorg hanteer word.   Stilte is noodsaaklik. Boeke mag vir 2 weke uitgeneem word. Leerders in die grondslagfase moet ‘n materiaalsakkie hê om boeke in te plaas wanneer dit uitgeneem word. Leerders mag nie meer as 2 boeke per geleentheid uitneem nie.