In die voorportaal is daar ‘n kis vir materiaal en afvallappies waarvan ons gaan vlaggies knip vir ons Oktober-Kermis.  Enige kleure is welkom – hoe bonter hoe beter! Vir elke lappie sal Tannie Elna die “Skenker” se naam in ‘n geslote houer gooi vir gereelde gelukkige trekkings!!!  Hou hierdie spasie dop…