Belangrike Nuus

Belangrik Nuus

Ouers van graad 4 – 7 leerders word versoek om die registrasievormpie vir die scribler program so spoedig moontlik aan die registeronderwysers terug te stuur. Maandag 16 Februarie – Interklas rugby en netbaldag.  Alle leerders neem deel – dra sportdrag soos klasse in kleurspanne ingedeel is. Individuele foto’s: Alle leerlinge is op Maandag 26 Januarie

Woema Wurmleesklub

Begin Dinsdag 3 Maart. Gr 2 en Gr 3 leerlinge -ingeskrewe lede en nuwe lede welkom.  Ons kry mekaar in die Saal 13:00 tot 13:40. Baie dankie aan die bereidwillige Woema Wurms mamma wat gaan help met lees die kwartaal.

Kenmekaar Bring & Braai 11 Feb 2015

kenmekaar3

Interklas Netbal & Rugby Foto’s

2015interklas3

Mnr de Vos

IMG_8726

Mnr WW de Vos, hoof van Laerskool Louis Leipoldt van 1977 – 1989 is oorlede op 13 Februarie 2015. Ons innige simpatie aan sy vrou, kinders en kleinkinders. Begrafnisdiens 19 Februarie om 12:00 te NG Kerk Tygerpoort (reg oorkant die laerskool). Die diens word bygewoon deur mnr Benade, mev v Rensburg en 26 leiers.  Personeel

Bederf-geleentheid saam met Johan Scholtz

IMG_8662

As skool maak ons gereeld van ander deskundiges gebruik om ons hande op verskeie opvoedkundige  wyses te versterk.  Op Woendsdag, 21 Januarie, het ons vir hierdie terapeute, opvoedkundige sielkundiges, medici en ander deskundiges ons waardering gewys vir die besondere wyse waarop hulle met ons Leipie maats en hul ouers saamwerk.  Johan Scholtz het ‘n baie

Gr 7 Leipies se Uitreik na Rusoord Centurion

rusoord2

Op Woensdag, 11 Februarie het vyftien Graad 7-leerders saam met Mev. Jansen ‘n uitreikprojek na Centurion Rusoord onderneem.  Die projek vorm deel van ‘n navorsingprojek wat Mev. Jansen, as deel van haar studies, in samewerking met die Universiteit van Pretoria onderneem het.  Die doel van hierdie projek is tweeledig:  eerstens het dit ten doel om

Leipie Omgee

Leipie Omgee nooi jou hartlik uit vir ‘n lekker (vroeë) koppie koffie, kuier- en koppe-bymekaar-sit-geleentheid op 11 Februarie 2015 by die pragtige Forever Hotel in Basdenlaan, Centurion.  Kom droom saam oor hoe ons die gemeenskap, wat God aan ons toevertrou het, tot groter seën kan wees!  Ons begin om 07:00 vir 07:30 tot 08:30.  RSVP

REDENAARS – TOESPRAAK SKRYF:

Woensdag 4 Februarie vanaf 15:00-16:00 vind daar toespraak skryf opleiding plaas in K39 (Me A Snyman se klas). Ouers wat tans besig is om toesprake te skryf moet asb indien moontlik, hierdie opleiding bywoon.

MySchool Kaart – Dankie!

newsletter_insert_grader_afrikaansjan(1)

Dankie aan ouers wat hulle My School card gebruik en ouers wat ‘n kaart aangevra het.  U kan die My School vorm van die webblad aflaai en voltooi of kliek hier vir die vorm.  Stuur aan mev A van Rensburg by die skool . Ons stuur dadelik vir u die My School card wat u

Hypie Leipie Winkel

Die Hypie Leipie winkeltjie moet hulle voorraad skuif na ander lokaal want ons het die lokaal nodig vir ‘n klaskamer.  Die dame is dringend op soek na ‘n lokaal waar sy die voorraad kan berg en verkope hanteer.  As iemand dalk ‘n kamer/motorhuis, klein kantoor in die omgewing van die skool aan haar kan beskikbaar

Huissport 2015 Fotos

huissport2015-53

Versoek

As daar enige persoon/ouer is wat na Noord-Wes reis en naby Marula Sun hotel verby ry en ‘n pakkie kan saambring, sal die persoon asb so gaaf wees om mev  A van Rensburg te kontak.  Sy is bereid om by te dra vir brandstofkoste.